Για παιδιά εκτός Αθηνών

Υπηρεσίες για παιδιά και οικογένειες που ζουν μακριά από την Αθήνα

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη εξειδικευμένης διάγνωσης και θεραπείας για τα παιδιά και τις οικογένειες που ζουν μακριά από την Αθήνα. Σχεδιάσαμε υπηρεσίες που καλύπτουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις ανάγκες όσων ζουν μακριά μας. Οι διαφορετικές διαδικασίες που ακολουθούνται δεν επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών, την εγκυρότητα της διερευνητικής διαδικασίας και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Διάγνωση

Παρέχεται πλήρης και αναλυτική διερευνηση των δυσκολιών με διάφορους τρόπους κατά περίπτωση

Αξιολόγηση σε μία ή δύο μέρες

Με τη συμμετοχή δύο θεραπευτών και την παραμονή της οικογένειας για 4 ώρες περίπου στο ΚΕΘΤ μπορεί να διενεργηθεί πλήρης και αναλυτική διερεύνηση του τραυλισμού του παιδού και να συζητηθούν άμεσα τα αποτελέσματα με τους γονείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο απαραίτητος χρόνος είναι δύο μέρες.Μάθετε περισσότερα »

Αξιολόγηση μέσω Skype σε συνεργασία με τοπικό συνάδελφο

Εάν υπάρχει λογοθεραπευτής στην πόλη σας ή σε κοντινή πόλη που θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί μας για τους σκοπούς της διερευνητικής διαδικασίας, η αξιολόγηση μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως μέσω Skype με τη βοήθεια και συμμετοχή του συναδέλφου.

Ερχόμαστε εμείς σε εσάς

Ορισμένες φορές είναι δύσκολο να μετακινηθεί όλη η οικογένεια στην Αθήνα.  Υπάρχει η δυνατότητα να σας επισκεφθεί ένας από του θεραπευτές της ομάδας ΚΕΘΤ και να αξιολογήσει το παιδί στην πόλη σας. Αφορά ορισμένους προορισμούς.

Τι από όλα είναι καλύτερο να κάνω;

Προτιμούμε η οικογένεια να έρχεται στο χώρο μας και να έχουμε επαφή με τους γονείς και το παιδί από κοντά. Αν αυτό δεν είναι εφικτό οι εναλλακτικές που προτείνονται μπορούν να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Επειδή υπάρχουν ιδιαιτερότητες για κάθε περίπτωση, ένας από τους θεραπευτές της Ομάδας ΚΕΘΤ και η γραμματέας του κέντρου θα σας κατευθύνουν στην καλύτερη επιλογή.

Πρέπει να συμμετέχουν και οι 2 γονείς;

Ναι, μας ενδιαφέρει η οπτική και των δύο γονιών ακόμα κι αν έχουν διαφορετικές απόψεις. Ρυθμίσεις γίνονται όταν η παρουσία ενός από τους δύο γονείς είναι αδύνατη.

Το παιδί μου κάνει ήδη λογοθεραπεία με λογοθεραπευτή στην πόλη μου.

Το ΚΕΘΤ είναι ανοιχτό σε συνεργασία με όλους τους συναδέλφους και πολλοί από αυτούς έχουν λάβει μέρος στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Πριν και μετά τη διερευνητική διαδικασία έχουμε επικοινωνία με τον συνάδελφο που παρακολουθεί το παιδί ώστε να γίνουν συντονισμένες ενέργεις προς όφελος του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση ζητείται άδεια από τους γονείς για οποιαδήποτε επικοινωνία και είναι εκείνοι που μας κατευθύνουν για τις ενέργειες που επιθυμούν να γίνουν.

Θα λάβω γραπτή αναφορά;

Ναι, για όλα τα παιδιά συντάσσεται αναλυτική αναφορά και αποστέλλεται στους γονείς μετά από εύλογο χρονικό διάστημα.

Θεραπεία

Παρέχεται η δυνατότητα θεραπευτικής κάλυψης εξ αποστάσεως ή συνδυαστικά με επισκέψεις στο ΚΕΘΤ.

Θεραπεία μέσω Skype

Κάποια θεραπευτικά προγράμματα όπως για παράδειγμα το Palin PCI μπορούν να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με την χρήση ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών. Στο τέλος της διερευνητικής διαδικασίας γνωρίζουμε εάν οι ανάγκες του παιδιού μπορούν να καλυφθούν μέσω τέτοιων παρεμβάσεων και ενημερώνουμε τους γονείς για τις προϋποθέσεις. Το ΚΕΘΤ έχει συσωρευμένη εμπειρία στη χρήση on-line υπηρεσιών και οι λογοθεραπευτές της θεραπευτικής ομάδας του ΚΕΘΤ θα σας κατευθύνουν σχετικά.

Συνδυασμός on-line παρέμβασης και επισκέψεων στο ΚΕΘΤ

Εάν οι ανάγκες του παιδιού δεν μπορούν να καλυφθούν αποκλειστικά με συνεδρίες μέσω διαδικτύου, μπορεί κατά περίπτωση να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα θεραπείας που συμπεριλαμβάνει συνεδρίες μέσω διαδικτύου και επισκέψεις στο ΚΕΘΤ.

Παρεμβάσεις σε συνεργασία με τοπικό θεραπευτή

Συνεργαζόμαστε στενά με τους τοπικούς λογοθεραπευτές. Υλοποιούμε συνεργατικά προγράμματα θεραπείας ώστε να καλύπτονται με τον καλύτερο τρόπο οι ανάγκες του παιδιού. Το σχήμα αυτών των συνεργασιών καθορίζεται από τις ανάγκες του παιδιού και καθορίζεται σε συνενόηση με τους γονείς και τον τοπικό συνάδελφο.

Καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του παιδιού με on-line θεραπεία;

Μόνο η διερεύνηση των δυσκολιών και η αποτύπωση των συνολικών αναγκών του παιδιού μπορει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση ο θεραπευτής του ΚΕΘΤ θα σας ενημερώσει πλήρως για τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της θεραπείας μέσω διαδικτύου.

Απαιτείται ειδικός τεχνικός εξοπλισμός;

Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε ευρέως διαδεδομένες διαδικτυακές εφαρμογές, όπως το Skype, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτές από όλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η χρήση ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών και σας κατευθύνουμε σχετικά. Κάνουμε έλεγχο της σύνδεσης και των εφαρμογών πριν τη θεραπεία. Η ταχύτητα της διαθέσιμης σύνδεσης στο Internet είναι αυτή που καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της επικοινωνίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται για όσους ζουν μακριά μας.

Language