Έρευνα – Δημοσιεύσεις

Έρευνα - Δημοσιεύσεις

Διερευνούμε την κλινική αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών μας προγραμμάτων. Συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμβάλλουμε στην εξέλιξη της επιστήμης και του επαγγέλματος με την δημιουργία και στάθμιση κλινικών εργαλείων και προγραμμάτων. Συμμετέχουμε ενεργά στις δράσεις της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας με δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις στα επιστημονικά συνέδρια. Εκπαιδεύουμε θεραπευτές και συμβάλλουμε στην καθιέρωση επαγγελματικής εξειδίκευσης στις Διαταραχές Ροής.

Έρευνητικά Προγράμματα που Συμμετέχει το ΚΕΘΤ

Δείτε τα πρόσφατα Ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται στο ΚΕΘΤΜάθετε Περισσότερα »

Δημοσιεύσεις

Δείτε τις πρόσφατες δημοσιεύσεις του ΚΕΘΤ και μελών της θεραπευτικής ομάδας ΚΕΘΤΜάθετε Περισσότερα »
Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία και εκδήλωση ενδιαφέροντος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Language