Σχέσεις Ροής

Σχέσεις Ροής

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και ενδυνάμωση της οικογένειας για το παιδί που ξεκινά να τραυλίζει. Απευθύνεται σε γονείς παιδιών ηλικίας 2-5 ετών τα οποία εμφανίζουν στοιχεία φυσιολογικής δυσροής (normal dysfluency) ή αρχόμενου τραυλισμού.

Ηλικίες: 2-5 ετών

Διάρκεια: 2 έως 4 συνεδρίες

Συμμετέχουν: γονείς και παιδί

Διάρκεια συνεδρίας: 60 λεπτά

Αριθμός θεραπευτών: 1 θεραπευτής

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των γονιών των παιδιών που ξεκινούν να τραυλίζουν. Μέσα από μια διαδικασία πληροφόρησης, συμβουλευτικής, ανάλυσης βιντεοσκοπημένου υλικού, βιωματικής-πρακτικής εφαρμογής και πειραματισμού, ομαδικής συζήτησης και ανάλυσης δεδομένων, οι γονείς:

  • διερευνούν την επικοινωνιακή σχέση που έχουν με το παιδί τους
  • διερευνούν τον αρχόμενο τραυλισμό του παιδιού τους
  • «ανασυντάσσουν» την έννοια της «επικοινωνίας» στη σχέση γονέων – παιδιού
  • οδηγούνται σταδιακά στην αλλαγή του ρόλου τους στην επικοινωνία τους με το παιδί
  • μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν πρακτικά τις συνισταμένες που οδηγούν σε αύξηση ή μείωση των συμπτωμάτων στην ομιλία του παιδιού τους
  • ενδυναμώνονται να κάνουν μικρές αλλαγές που οδηγούν σε μεγάλες αλλαγές

Η θεραπεία είναι βραχύχρονη με τη συμμετοχή και των δύο γονέων. Υλοποιείται ξεχωριστά για κάθε οικογένεια και σε ορισμένες περιπτώσεις ομαδικά. Σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων παρέχεται εξειδικευμένη βοήθεια σε ειδικότερους τομείς όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Σχετικά Προγράμματα

Μπορεί να αφορούν όσους επιλέγουν το πρόγραμμα “Σχέσεις Ροής”.

Palin Parent-Child Interaction Therapy

Κατόπιν αξιολογήσεως μπορεί να προταθεί το πρόγραμμα Palin PCIΜάθε περισσότερα »

Άλλες Αναπτυξιακές Διαταραχές και Τραυλισμός

Ο τραυλισμός μπορεί να συνυπάρχει με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές ή σύνδρομα. Η θεραπεία στο ΚΕΘΤ απευθύνεται στο σύνολο των αναγκών του παιδιού. Η θεραπεία για τις συνοδές διαταραχές γίνεται με ιδιαίτερο τρόπο λόγω της διαταραχής στη ροή της ομιλίας.Μάθε περισσότερα »
Language