Εξατομικευμένη Παρέμβαση

Εξατομικευμένη Παρέμβαση

Στο ΚΕΘΤ, κατόπιν διεξοδικής διερεύνησης, επιλέγουμε μαζί με τους γονείς, το πρόγραμμα θεραπείας που καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού και τις προσδοκίες των γονιών. Ορισμένες φορές τα δομημένα προγράμματα θεραπείας (Lidcombe, Palin PCI, MiniKIDS κλπ.), παρότι παραμετροποιούνται και εξατομικεύονται, δεν καλύπτουν ιδιαίτερες ανάγκες. Σχεδιάζουμε ειδικά προγράμματα παρέμβασης για τα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες.

Βασικά Χαρακτηριστικά

σχεδιασμός με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες

κλινικές πρακτικές διερευνημένης αποτελεσματικότητας

αναθεωρείται με βάση την εξέλιξη της θεραπείας

Ο σχεδιασμός προγράμματος παρέμβασης για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών ενός παιδιού βασίζεται στα δεδομένα της αξιολόγησης. Επιλέγονται κλινικές πρακτικές διερευνημένης κλινικής αποτελεσματικότητας και κατασκευάζεται ένα πλάνο θεραπείας με συγκεκριμένους στόχους, δραστηριότητες και προσδοκόμενα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται στους γονείς και υλοποιείται με τη συνεργασία τους. Ο ειδικός σχεδιασμός δίνει την ευελιξία αναθεώρησης του πλάνου θεραπείας με βάση την εξέλιξη της θεραπείας.

Ο τραυλισμός είναι μια πολυπαραγοντική διαταραχή, δεν έχει μια και μόνη αιτία και για αυτό δεν υπάρχει μία θεραπεία που να καλύπτει τις ανάγκες όλων των παιδιών που τραυλίζουν.

Είναι σημαντικό ο κλινικός να έχει στη φαρέτρα του όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις ώστε να μπορεί να επιλέξει αυτή που καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του παιδιού αλλά θα πρέπει να είναι και σε θέση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα θεραπείας ειδικά για το συγκεκριμένο παιδί. Στο ΚΕΘΤ έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να επιλέγουμε και να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα θεραπείας στις ανάγκες του παιδιού και όχι να προσαρμόζουμε το παιδί στις προϋποθέσεις του θεραπευτικού προγράμματος.

Συχνές ερωτήσεις

Είναι το εξατομικευμένο πρόγραμμα αποτελεσματικό;

Οι δομημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις (Palin PCI, Lidcombe κλπ) έχουν διερευνηθεί ως προς τη αποτελεσματικότητά τους. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό στα προγράμματα που κατασκευάζονται ειδικά για ένα συγκεκριμένο παιδί. Ωστόσο, στα ειδικά προγράμματα θεραπείας, χρησιμοποιούμε κλινικές πρακτικές που έχουν διερευνηθεί και βρεθεί αποτελεσματικές στην θεραπεία του τραυλισμού. Επιπροσθέτως, το εξατομκευμένο πρόγραμμα θεραπείας αναθεωρείται διαρκώς με βάση την εξέλιξη της θεραπείας και προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να πετύχει τους προκαθορισμένους στόχους.

Πρέπει να συμμετέχουν και οι 2 γονείς;

Στο ΚΕΘΤ δημιουργούμε θεραπευτικές συμμαχίες. Αξιοποιούμε το δυναμικό των γονέων και το γεγονός ότι είναι ειδήμονες στο παιδί τους. Εμπλέκουμε τους γονείς σε όλα τα θεραπευτικά μας προγράμματα. Όταν για διάφορους λόγους, κυρίως πρακτικούς, είναι αδύνατη η συμμετοχή ενός ή και των δύο γονιών προσαρμόζουμε ανάλογα το πρόγραμμα θεραπείας.

Πότε προτείνεται εξατομικευμένο πρόγραμμα;

Μετά τη διερεύνηση των αναγκών του παιδιού εφόσον θεωρούμε ότι αυτό έχει ανάγκη το παιδί. Κάποια παιδιά, μετά την ολοκλήρωση ενός δομημένου προγράμματος, μπορεί να έχουν ανάγκη πρόσθετης θεραπείας και για τις ανάγκες αυτές κατασκευάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα.

Τι γίνεται αν το παιδί έχει και άλλες δυσκολίες;

Εάν το παιδί ή η οικογένεια έχει ανάγκη παρεμβάσεων από άλλη ειδικότητα, συνεργαζόμαστε με τον ειδικό που θα επιλέξουν οι γονείς ή προτείνουμε έναν από τους ειδιικούς που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν με επιτυχία. Σταθερή θέση του ΚΕΘΤ είναι, το παιδί να παραπέμπεται στον ειδικό που έχει την εξειδίκευση να καλύψει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του.

Σχετικά Προγράμματα

Μπορεί να αφορούν όσους επιλέγουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις

Για παιδιά εκτός Αθηνών

Υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος εξ αποστάσεως για όσους μένουν μακριά από την Αθήνα. Διαβάστε περισσότερα για τα προγράμματα διάγνωσης και θεραπείας που απευθύνονται σε αυτούς που ζουν μακριά από την Αθήνα.Μάθε περισσότερα »

Άλλες Αναπτυξιακές Διαταραχές και Τραυλισμός

Ο τραυλισμός μπορεί να συνυπάρχει με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές ή σύνδρομα. Η θεραπεία στο ΚΕΘΤ απευθύνεται στο σύνολο των αναγκών του παιδιού. Η θεραπεία για τις συνοδές διαταραχές γίνεται με ιδιαίτερο τρόπο λόγω της διαταραχής στη ροή της ομιλίας.Μάθε περισσότερα »
Language