Έφηβοι

Οι έφηβοι είναι μια ιδιαίτερη ηλικιακή ομάδα στη θεραπεία του τραυλισμού. Έχουν εμπειρία τραυλισμού αρκετών χρόνων, βλέπουν την επικοινωνία και τον επικοινωνιακό τους ρόλο μέσα από το πρίσμα του τραυλισμού, έχουν εμπειρία από προηγούμενες θεραπείες και πιθανώς από παρακινδυνευμένες υποσχέσεις ότι ο τραυλισμός θα περάσει μεγαλώνοντας.

Ο έφηβος που τραυλίζει δε διαφέρει από τους άλλους εφήβους. Αισθάνεται δυνατός, θέλει να είναι ανεξάρτητος και αυτόνομος, ενδιαφέρεται για την εικόνα και την εμφάνισή του, οι φίλοι έχουν σημαντική θέση στη ζωή του όπως και η παρέα στην οποία θέλει να ανήκει. Λογικό είναι ο έφηβος να αισθάνεται ότι απειλείται από το κομμάτι του εαυτού του που τραυλίζει και να θέλει να κρύψει τον τραυλισμό, να τον αποφύγει ή να τον ελαχιστοποιήσει.

Η θεραπεία ενδυναμώνει τους εφήβους να διαχειρίζονται  τις ιδιαίτερες επικοινωνιακές ανάγκες αυτής της ηλικίας -όπως είναι για παράδειγμα η συνομιλία σε ομάδα ομηλίκων, η επικοινωνία με άτομα του άλλου φύλου, η παρουσίαση στην τάξη- τους απευαισθητοποιεί και να τους συμφιλιώνει με το κομμάτι του εαυτού τους που τραυλίζει.

Σαν αποτέλεσμα της θεραπείας ο έφηβος μπορεί να τραυλίζει λιγότερο έντονα και λιγότερο συχνά, μπορεί να ελέγχει την ομιλία του και το συναίσθημά του σε σχέση με την επικοινωνία, ενδυναμώνεται να συμμετέχει σε συζητήσεις στις παρέες και στο σχολείο και κάνει επιλογές για τη ζωή του έξω από το πρίσμα του τραυλισμού.

Στο Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού παρέχουμε ατομικές θεραπείες και εντατικά ομαδικά προγράμματα θεραπείας για εφήβους που τραυλίζουν.

Αξιολόγηση Εφήβων

Διερεύνηση του τραυλισμού στους έφηβους

Διερευνάται ο τραυλισμός ως προς τα λεκτικά συμπτώματα, τον συναισθηματικό αντίκτυπο, τις συμπεριφορές διαχείρισης, καθώς και τις λειτουργικές συνέπειες του τραυλισμού στην επικοινωνία, τη μάθηση και την κοινωνικότητα του εφήβου. Διερευνώνται επίσης οι προσδοκίες του εφήβου από τη θεραπεία και συζητούνται πιθανές επιλογές και προτάσεις θεραπείας. Η διαδικασία διαρκεί 90 λεπτά.Επικοινωνήστε μαζί μας »

Θεραπεία Εφήβων

Ομαδική Θεραπεία

Εντατικό ομαδικό πρόγραμμα θεραπείας για εφήβους διάρκειας 3 εβδομάδων. Υλοποιείται μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς και πριν τις διακοπές, ώστε να μην επιβαρύνεται η καθημερινότητα του εφήβου από τον χρόνο της λογοθεραπεία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ολοκληρωμένη θεραπεία ιδανική και για όσους ζουν μακριά από την Αθήνα.
Μάθετε περισσότερα

Ατομική Θεραπεία

Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ατομικής θεραπείας βασισμένο στα δεδομένα της Διερευνητικής Διαδικασίας. Αξιοποιούνται κλινικές πρακτικές διερευνημένης κλινικής αποτελεσματικότητας για να καλύψουν ολιστικά τις ιδιαίτερες ανάγκες του εφήβου.
Μάθετε περισσότερα

Βραχεία Θεραπεία Εστίασης στη Λύση

Σύντομη θεραπεία που ενδυναμώνει τον έφηβο να περιγράψει τις αλλαγές που επιθυμεί στην καθημερινή του επικοινωνία και να εστιάσει στις στιγμές όπου διαχειρίζεται τον τραυλισμό του με επιτυχία, για να μετακινηθεί προς τις επιθυμητές αλλαγές.
Μάθετε περισσότερα

Σχετικά Προγράμματα

Tele-ΚΕΘΤ, Θεραπεία για Εφήβους μέσω διαδικτύου

Για όσους ζουν μακριά από την Αθήνα, υπάρχει η δυνατότητα διερεύνησης του τραυλισμού και ατομικής θεραπείας μέσω διαδικτύου. Διαβάστε περισότερα για το πρόγραμμα Tele-ΚΕΘΤΜάθε περισσότερα »
Language