Αξιολόγηση σε μία μέρα

Αξιολόγηση σε μια μέρα

Η αναλυτική και σε βάθος αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας που τραυλίζουν είναι απαραίτητη για να λάβει κανείς σωστές αποφάσεις  για τους χειρισμούς που πρέπει να γίνουν, ειδικά σε μια κρίσιμη περίοδο για την εξέλιξη της ροής της ομιλίας. Το πρωτόκολλο αξιολόγησης που ακολουθείται από το ΚΕΘΤ για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας απαιτεί χρόνο αλλά ταυτόχρονα είναι αναλυτικό και αξιόπιστο στην ανάδειξη των ιδιαίτερων αναγκών κάθε παιδιού.

Προσπαθήσαμε να μειώσουμε τον χρόνο που μεσολαβεί από τη στιγμή του πρώτου τηλεφωνήματος στο ΚΕΘΤ μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Αναπτύξαμε ένα προσαρμοσμένο  πρωτόκολλο αξιολόγησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας που οδηγεί σε πλήρη, αναλυτική και αξιόπιστη αξιολόγηση σε μία μέρα, με μία μόνο επίσκεψη στο κέντρο.

Βασικά Χαρακτηριστικά

πλήρης, αναλυτική και αξιόπιστη αξιολόγηση με μία μόνο επίσκεψη στο κέντρο

εμπλέκονται δύο θεραπευτές σε παράλληλες συνεδρίες

απαιτείται η συμμετοχή του παιδιού και των δύο γονέων

διάρκεια περίπου 3,5 ώρες

Στη διερευνητική διαδικασία που διαρκεί περίπου 3,5 ώρες, εμπλέκονται δύο θεραπευτές σε παράλληλες συνεδρίες και απαιτείται η συμμετοχή του παιδιού και των δύο γονιών. Η διερεύνηση περιλαμβάνει την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του τραυλισμού, την αξιολόγηση της γλωσσικής ανάπτυξης και της επικοινωνίας, τη διερεύνηση της οπτικής του παιδιού για τη δυσκολία του, την αξιολόγηση του τρόπου επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης της οικογένειας, τη λήψη αναλυτικού αναπτυξιακού ιστορικού και ιστορικού εξέλιξης του τραυλισμού, ανάλυση των αποτελεσμάτων και συμβούλιο των θεραπευτών πριν τη διατύπωση θεραπευτικής πρότασης στους γονείς.

Συχνές Ερωτήσεις

Η διερεύνηση με αυτόν τον τρόπο δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα;

Ναι, απολύτως αξιόπιστα. Χορηγούνται οι ίδιες δοκιμασίες με τη μακρόχρονη διερευνητική διαδικασία.

Πρέπει να συμμετέχουν και οι 2 γονείς;

Ναι, μας ενδιαφέρει η οπτική και των δύο γονιών ακόμα κι αν έχουν διαφορετικές απόψεις. Ρυθμίσεις γίνονται όταν η παρουσία ενός από τους δύο γονείς είναι αδύνατη.

Αντέχει το παιδί για 3,5 ώρες;

Ο χρόνος που απαιτείται για τη χορήγηση των δοκιμασιών στο παιδί είναι περίπου μία ώρα. Τον υπόλοιπο χρόνο το παιδί απασχολείται με παιχνίδι ή οι γονείς φροντίζουν κάποιος να συνοδέψει το παιδί στο σπίτι ή το σχολείο μετά την πρώτη ώρα.

Σχετικές Υπηρεσίες

Δείτε όλα τα προγράμματα εξειδικευμένης διερεύνησης τραυλισμού

Διάγνωση στο ΚΕΘΤ

Μάθετε περισσότερα για την αναλυτική Διερευνητική Διαδικασία για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με τραυλισμό. Ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα εξειδικευμένης αξιολόγησης.Μάθε περισσότερα »
Language