Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Πολλοί παράγοντες, νευροφυσιολογικοί, γλωσσικοί, κληρονομικοί, ψυχολογικοί,  περιβαλλοντικοί, καθορίζουν εάν ένα παιδί θα εμφανίσει μία δυσχέρεια στη ροή της ομιλίας.

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μεταξύ του δεύτερου και του πέμπτου έτους. Παρατηρούνται συνήθως, επαναλήψεις της αρχικής συλλαβής, επαναλήψεις ολόκληρων λέξεων (κυρίως μικρών) και φράσεων. Δυσροές σαν και αυτές, δεν είναι βέβαιο ότι θα εξελιχθούν σε χρόνιο τραυλισμό.

Για πολλά παιδιά προσχολικής ηλικίας -όχι για όλα- οι δυσροές μπορεί να είναι ένα αναμενόμενο και φυσιολογικό χαρακτηριστικό του εξελικτικού σταδίου της ομιλίας στο οποίο βρίσκονται. Για κάποια άλλα παιδιά όμως, τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι προπομπός ενός αρχόμενου τραυλισμού.

Ο αναμενόμενος στην τυπική εξέλιξη «τραυλισμός» ονομάζεται φυσιολογική δυσροή (normal dysfluency ή normal nonfluency) και είναι μία παροδική κατάσταση διαφορετική από τον εξελικτικό τραυλισμό (developmental stuttering), με παρόμοια όμως συμπτώματα. Τα παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα τραυλισμού έχουν κίνδυνο να εξελίξουν χρόνιο τραυλισμό. Παράγοντες που μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο ο τραυλισμός να γίνει χρόνιος είναι:

Η κληρονομικότητα, οι γενικότερες δυσκολίες που μπορεί να έχει το παιδί στην ανάπτυξή του, οι δυσκολίες στην εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας, η αντίδραση του παιδιού στον τραυλισμό, τα ελλείμματα στη συναισθηματική οργάνωση, η ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία του παιδιού (υπερευαισθησία, υψηλή διεγερτικότητα), οι αντιδράσεις του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντος του παιδιού και θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της οικογένειας σαν σύστημα.

Παρεμβαίνοντας με στόχο τον έλεγχο των ανωτέρω παραγόντων μπορούμε να βοηθήσουμε στην πρόληψη μιας αρνητικής εξέλιξης στην ομιλία του παιδιού.

Το ΚΕΘΤ παρέχει εξειδικευμένη διάγνωση, ακόμα και στα πολύ μικρά παιδιά που μόλις ξεκινούν να τραυλίζουν καθώς και προγράμματα παρέμβασης σχεδιασμένα ειδικά για τα παιδιά προσχολική ηλικίας.

Διάγνωση

Εξειδικευμένη Διάγνωση

Διερευνούμε το προφίλ επικινδυνότητας του παιδιού προσχολικής ηλικίας για χρόνιο τραυλισμό.Μάθε περισσότερα »

Για παιδιά εκτός Αθηνών

Δυνατότητα εξειδικευμένης διάγνωσης σε σύντομο χρόνο & θεραπείας εξ αποστάσεως.Μάθε περισσότερα »

Αξιολόγηση σε μία μέρα

Πλήρης αναλυτική διερεύνηση της διαταραχής στη ροή σε μια μέρα, με τη συμμετοχή 2 θεραπευτών.Μάθε περισσότερα »
Η συμβουλή «μη δώσεις σημασία θα περάσει» ταυτίζεται με την προσδοκία των γονέων αλλά δεν είναι απαραίτητα αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του παιδιού. Αυτό που περνά είναι η φυσιολογική δυσροή, όχι ο τραυλισμός. Χωρίς παρέμβαση, ένα στα εκατό παιδιά περίπου, έχει κίνδυνο να εξελίξει χρόνιο τραυλισμό.

Θεραπεία

mpc

Palin PCI

Palin Parent-Child Interaction Therapy. Θεραπεία Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού. Πρόγραμμα έμμεσης παρέμβασης από το Michael Palin Centre του Λονδίνου
miniKIDS logo 180χ173

MiniKIDS

Πρόγραμμα άμμεσης παρέμβασης για παιδιά 2-6 ετών που τραυλίζουν που εμφανίζουν σημάδια ανησυχίας και επικοινωνιακής δυσκολίας από τον τραυλισμό.
Lidcombe thumbnail

Lidcombe Program

Συμπεριφορικό πρόγραμμα παρέμβασης για τα παιδιά προσχολική ηλικία. Οι γονείς εκπαιδεύονται να ενισχύουν λεκτικά την ομιλία του παιδιού.
σχεσεις ροής-3 thumbnail

Σχέσεις Ροής

Σύντομο πρόγραμμα ενδυνάμωσης των γονέων σε τρόπους χειρισμού του παιδιού που ξεκινά να τραυλίζει
ketht-2

Εξατομικευμένη παρέμβαση

Για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων αναγκών σχεδιάζουμε μαζί με τους γονείς ειδικό, εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για τα παιδιά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον τραυλισμό τους

Restart-DCM

Έμμεση παρέμβαση που βασίζεται στις αρχές του Demands & Capacities model
Έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση στην προσχολική ηλικία μπορεί να αποτρέψει τον τραυλισμό να γίνει χρόνιος.

Σχετικά Προγράμματα

Άλλες Αναπτυξιακές Διαταραχές και Τραυλισμός

Ο τραυλισμός μπορεί να συνυπάρχει με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές ή σύνδρομα. Η θεραπεία στο ΚΕΘΤ απευθύνεται στο σύνολο των αναγκών του παιδιού. Η θεραπεία για τις συνοδές διαταραχές γίνεται με ιδιαίτερο τρόπο λόγω της διαταραχής στη ροή της ομιλίας.Μάθε περισσότερα »
Language