Αναπτυξιακές Διαταραχές & Τραυλισμός

Αναπτυξιακές Διαταραχές και Τραυλισμός

Συχνά ο τραυλισμός συνυπάρχει με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές ή σύνδρομα. Στο ΚΕΘΤ καλύπτουμε τις συνολικές ανάγκες των παιδιών με τραυλισμό και παρεμβαίνουμε με ιδιαίτερο τρόπο στην αποκατάσταση των αναπτυξιακών διαταραχών που μπορεί να τον συνοδεύουν.

Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή

Τα παιδιά που τραυλίζουν δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη γλωσσική τους ανάπτυξη που τα διαφοροποιεί από τα παιδιά που δεν τραυλίζουν. Κάποια από αυτά μπορεί να έχουν πλούσιο λόγο και κάποια μπορεί να έχουν ανώριμο λόγο, να μην μιλούν καθαρά ή να δυσκολεύονται να βρουν τις λέξεις και να οργανώσουν αυτό που θέλουν να πουν.

Τα παιδιά που είναι ανώριμα στο λόγο ή ο λόγος τους είναι ιδιαίτερα εξελιγμένος και τα παιδιά που υπολείπονται μόνο σε κάποιο τομέα της γλωσσικής ανάπτυξης (για παράδειγμα δεν μιλούν καθαρά ενώ έχουν πλούσιο λεξιλόγιο και λόγο), έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να συνεχίσουν να τραυλίζουν.

Είναι επομένως σημαντικό, οι γλωσσικές δυσκολίες να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και κατάλληλα. Είναι επίσης σημαντικό, το προφίλ των γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών που τραυλίζουν να είναι ισορροπημένο ως προς τις επιμέρους γλωσσικές ικανότητες. Δηλαδή, αν ένα παιδί έχει για παράδειγμα λεξιλόγιο ανάλογο της ηλικίας του, να έχει και η ικανότητα παραγωγής λόγου, ικανότητα κατανόησης και φωνολογία ανάλογη της ηλικίας του.

Στο ΚΕΘΤ η αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνεται η ροή της ομιλίας από την εστίαση της λογοθεραπείας στον λόγο και την ομιλία.

Επιλέγεται ο κατάλληλος χρόνος και τρόπος παρέμβασης σε συνδυασμό με τη θεραπεία για τον τραυλισμό. Οι δυσκολίες του παιδιού δουλεύονται συνολικά και ολιστικά.

Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος και ΔΕΠ-Υ

Υπάρχουν υψηλά ποσοστά συννοσυρότητας αυτισμού και τραυλισμού καθώς και υψηλά ποσοστά συννοσυρότητας τραυλισμού και ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα). Η κατασκευή ενός προγράμματος παρέμβασης που απαντά στις συνολικές ανάγκες των περιστατικών αυτών είναι μια πρόκληση για τον θεραπευτή.

Διερευνούμε το σύνολο των ικανοτήτων και δυσκολιών του παιδιού, ιεραρχούμε τις ανάγκες του σε συνεργασία με τους γονείς και επιλέγουμε τις παρεμβάσεις που θα κάνουν μεγαλύτερη διαφορά στην επικοινωνιακή λειτουργικότητα του παιδιού.

Η θεραπευτική ομάδα ΚΕΘΤ έχει μεγάλη κλινική εμπειρία σε παιδιά με πολυεπίπεδες ανάγκες και είναι σε θέση να καλύψει ολιστικά τις επικοινωνιακές δυσκολίες του παιδιού. Δημιουργούμε θεραπευτικές συμμαχίες με όλους τους ειδικούς που ασχολούνται με το παιδί και συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για τον συντονισμό των παρεμβάσεων.

Σύνδρομα και Τραυλισμός

Συμπτώματα τραυλισμού μπορεί να προστίθενται στη συμπτωματολογία συνδρόμων όπως για παράδειγμα το σύνδρομο Down, το σύνδρομο Soto, το σύνδρομο Tourette, το σύνδρομο fragile X , το συνδρομο Prader-Willi, το σύνδρομο Turner και η Νευροϊνωμάτωση Τύπου-Ι και να επιβαρύνουν την επικοινωνία και την λειτουργικότητα των παιδιών με αυτά τα σύνδρομα.

Ο τραυλισμός σαν σύμπτωμα ενός συνδρόμου συνιστά διαφορετική κατάσταση από τον εξελικτικό τραυλισμό και αντιμετωπίζεται διαφορετικά.

Οι παρεμβάσεις για την διαχείριση των συμπτωμάτων τραυλισμού όταν αυτά εμφανίζονται στα πλαίσια ενός συνδρόμου εξατομικεύονται και καθορίζονται από το δυναμικό του παιδιού και τις συνολικές δυσκολίες που μπορεί να έχει το παιδί με το συγκεκριμένο σύνδρομο. Η αναλυτική διερεύνηση ικανοτήτων, δυσκολιών και λειτουργικότητας είναι απαραίτητη για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και ρεαλιστικών στόχων θεραπείας.

Βασικά Χαρακτηριστικά των Παρεμβάσεων

ιεράρχιση και συνολική αντιμετώπιση των αναγκών του παιδιού με έμφαση στη λειτουργικότητα

ειδικοί τρόποι παρέμβασης για τις γλωσσικές διαταραχές που δεν ασκούν πιέσεις στη ροή της ομιλίας

επιλογή κατάλληλου χρόνου παρέμβασης

συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών του παιδιού

Συμβουλευτείτε έναν από τους θεραπευτές της Ομάδας ΚΕΘΤ σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο παρέμβασης όταν ο τραυλισμός συνυπάρχει με αλλες διαταραχές όπως η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος, ΔΕΠ-Υ ή κάποιο σύνδρομο.

Επικοινωνήστε μαζί μας »

Language