Ομαδική Εποπτεία

Ομαδική Εποπτεία

Υλοποιείται Διαδικτυακά για την ακαδημαϊκη χρονιά 2020-21
Η εποπτεία σε  μικρή ομάδα λογοθεραπευτών αξιοποιεί τη δυναμική της ομάδας και την εμπειρία των συμμετεχόντων για τον  προσδιορισμό ατομικών κλινικών αναγκών, την ανάπτυξη εμπιστοσύνης σε κλινικούς χειρισμούς, την εξέλιξη κλινικών δεξιοτήτων και την αυτονόμηση στη διαχείριση περιστατικών ροής ομιλίας.

Αριθμός Συμμετεχόντων: 3-6 λογοθεραπευτές

Συχνότητα: ανά δεκαπενθήμερο

Διάρκεια: 16 ώρες (8 δίωρες συναντήσεις)

Διαθεσιμότητα: 2 προγράμματα το χρόνο

Επίπεδο: μικρή εμπειρία έως υψηλή εξειδίκευση

people-garden-holland-m-f14-party-234387-pxhere.com

Περιγραφή

Τα μέλη της ομάδας εποπτείας ενδυναμώνονται να διαχειριστούν με αποτελεσματικό τρόπο τα περιστατικά τους και να εξελίξουν τις κλινικές τους δεξιότητες εκμεταλλευόμενα τη δυναμική της ομάδας. Κατά τη διάρκεια των 8 συναντήσεων συζητούνται κλινικές αρχές παρέμβασης στις διαταραχές ροής και οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν περιστατικά που παρακολουθούν τα οποία αποτελούν και το αντικείμενο εργασίας της ομάδας.

Η συνάντηση της ομάδας προσομοιάζει τη θεραπευτική συνεδρία, είναι βιωματική και οι συμμετέχοντες ενδυναμώνονται να ανακαλύψουν, να ενεργοποιήσουν και να εξελίξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβλήματος και αναστοχασμού.

Μεταξύ των συναντήσεων απαιτείται μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας που παρέχεται καθώς και εφαρμογή στην πράξη κλινικών πρακτικών.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων παραμετροποιείται με βάση το ενδιαφέρον και τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Μέσα από τη χρήση των εποπτικών εργαλείων και τις θεραπευτικές συζητήσεις στις συναντήσεις οι συμμετέχοντες λογοθεραπευτές οδηγούνται σταδιακά στην αυτόνομη διαχείριση περιστατικών ροής ομιλίας.

Συχνές Ερωτήσεις για την Ομαδική Εποπτεία

Χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής;

Ναι, για τις ώρες και το περιεχόμενο της εποπτείας.

Πρέπει να έχω παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο για να κάνω ομαδική εποπτεία;

Δεν είναι απαραίτητο, αλλά η παρακολούθηση ενός από τα βασικά σεμινάρια του ΚΕΘΤ δίνει τη θεωρητική βάση και το πλαίσιο συζήτησης κλινικού περιστατικού. Μειώνεται με αυτόν τον τρόπο ο χρόνος που αναλώνεται σε θεωρητικά θέματα κατά τη διάρκεια της εποπτείας.

Καλύπτονται θεωρητικά θέματα στην ομαδική εποπτεία

Η ομάδα εποπτείας δεν έχει σκοπό να καλύψει θεωρητικά θέματα όπως τα σεμινάρια του ΚΕΘΤ. Ωστόσο, συζητούνται τα απαραίτητα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα που απαιτούνται για την διαχείριση του περιστατικού υπό συζήτηση. Μεταξύ των συναντήσεων απαιτείται μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας που θα παρέχεται. Η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας και τα άρθρα είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Είναι απαραίτητο να έχω περιστατικό τραυλισμού για να κάνω ομαδική εποπτεία;

Όχι απαραίτητα. Μπορεί κάποιος να μάθει από τα περιστατικά των άλλων συμμετεχόντων. Η εφαρμογή κλινικών πρακτικών προϋποθέτει κλινική εργασία με περιστατικό τραυλισμού αλλά πολλές από τις δεξιότητες μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε περιστατικό, όχι απαραίτητα περιστατικό τραυλισμού.

Ποια μεθοδολογία ακολουθείται;

Καταγραφή κλινικών ικανοτήτων και προσδοκιών, διατύπωση στόχων κλινικής εξέλιξης, κριτική μελέτη επιλεγμένης βιβλιογραφίας, κλινική εργασία με συγκεκριμένο περιστατικό ή περιστατικά, παρουσίαση – ανάλυση περιστατικών στην ομάδα, παρουσίαση βίντεο του θεραπευτή από συνεδρία με επιλεγμένο περιστατικό, γραπτή, αναστοχαστική αποτίμηση του προγράμματος και διατύπωση άμεσων και μακροπρόθεσμων στόχων και ενεργειών, κατασκευή πλάνου ενεργειών για το χρονικό διάστημα που ακολουθεί, κριτικός σχολιασμός και συζήτηση των γραπτών εργασιών και σύνδεση με την κλινική πράξη.

Ποια εποπτικά εργαλεία χρησιμοποιούνται;

  • οι συνεδρίες βασίζονται στις αρχές του Solution Focused Coaching
  • αξιοποιείται το CPD tool kit της θεραπευτικής Ομάδας ΚΕΘΤ
  • αναστοχασμός (reflection) και αναστοχαστική γραφή (reflective writing)
  • κριτική επίλυση προβλημάτων (problem solving)
  • συμμετοχική παρατήρηση και αναστοχαστική πρακτική (reflective practice)
  • γραπτές εργασίες
  • ανάλυση βίντεο
  • παρουσιάσεις-συζητήσεις περιστατικών στην ομάδα θεραπευτών.
  • peer-tutoring

Είπαν για το πρόγραμμα Εποπτειών

“Our passion are skill, our expertise is in engineering. From startups to Fortune, we consult on product testing and design for mass production.”
Διαβάστε όλο το κείμενο

Προσεχή Σεμινάρια και Εποπτείες

Language