Εποπτεία στο Palin PCI

Εποπτεία στο πρόγραμμα Palin PCI

Το ΚΕΘΤ συνεργάζεται με το Michael Palin Centre για πολλά χρόνια και η συνεργασία αυτή οδήγησε στην πιστοποίηση του διευθυντή του ΚΕΘΤ Γιώργου Φούρλα να παρέχει πιστοποιημένη εκπαίδευση  στο πρόγραμμα θεραπείας Palin Parent Child Interaction Therapy. Το πρόγραμμα εποπτείας στην προσέγγιση Palin PCI απευθύνεται σε λογοθεραπευτές που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο εκπαίδευσης και θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους ή θέλουν να νοιώσουν τη σιγουριά της ορθής υλοποίησης του προγράμματος θεραπείας.

Παρέχεται εποπτεία στο Palin PCI με 3 τρόπους:

1. Ατομικές Συνεδρίες Εποπτείας στο Palin PCI

Υποστήριξη του εποπτευόμενου με συζήτηση θεωρητικών ή κλινικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του του προγράμματος Palin PCI. Στόχος είναι η αυτονόμηση του εποπτευόμενου και η απόκτηση σιγουριάς για την σωστή εφαρμογή της προσέγγισης.

Αριθμός Συμμετεχόντων: ατομική

Συχνότητα: επιλέγει ο εποπτευόμενος

Διάρκεια: επιλέγει ο εποπτευόμενος

Διαθεσιμότητα:  οποτεδήποτε

Επίπεδο: προϋπόθεση η παρακολούθηση του σεμιναρίου εκπαίδευσης.

Δήλωση Συμμετοχής
04

2. Εποπτεία κατά τη διάρκεια παροχής του προγράμματος από τον εποπτευόμενο θεραπευτή στο δικό του περιστατικό.

Η εποπτεία απευθύνεται στον λογοθεραπευτή που ξεκινά να εφαρμόζει το πρόγραμμα Palin PCI σε δικό του περιστατικό. Παρέχεται εποπτεία πριν από κάθε συνεδρία του προγράμματος Palin PCI. Η πρώτη συνάντηση υλοποιείται πριν τη διαδικασία αξιολόγησης του περιστατικού από τον εποπτευόμενο. Ακολουθούν 6 συναντήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των 6 εβδομάδων έμμεσης παρέμβασης του προγράμματος και 1 συνάντηση πριν τη συνάντηση των 12 εβδομάδων με την οικογένεια.

Αριθμός Συμμετεχόντων: ατομική

Συχνότητα: 8 εβδομαδιαίες συναντήσεις

Διάρκεια: 55 λεπτά

Διαθεσιμότητα:  οποτεδήποτε

Επίπεδο: προϋπόθεση η παρακολούθηση του σεμιναρίου εκπαίδευσης.

Δήλωση Ενδιαφέροντος
01

3. Παρακολούθηση ενός προγράμματος Palin PCI στο ΚΕΘΤ.

Ο εποπτευόμενος συμμετέχει στη θεραπεία περιστατικού του ΚΕΘΤ σαν παρατηρητής. Στο τέλος κάθε συνεδρίας δίνεται χρόνος 55′  για συζήτηση σχετικά με τη συνεδρία που παρακολουθήθηκε. Το πρόγραμμα υλοποιείται τις ώρες λειτουργίας του ΚΕΘΤ και ο εποπτευόμενος θα πρέπει να είναι διαθεσιμός τις ώρες που προσέρχεται για θεραπεία στο ΚΕΘΤ το περιστατικό που παρακολουθεί.

Αριθμός Συμμετεχόντων: ατομική

Συχνότητα: 8 συναντήσεις

Διάρκεια: 2 ώρες για κάθε συνάντηση

Διαθεσιμότητα:  οποτεδήποτε

Επίπεδο: επιθυμητή η παρακολούθηση του σεμιναρίου εκπαίδευσης στο Palin PCI.

Δήλωση Ενδιαφέροντος
03

Προσεχή Σεμινάρια και Εποπτείες

Language