Ας μιλήσουμε για τον τραυλισμό

Ας μιλήσουμε για τον τραυλισμό

Στα πλαίσια της πολιτικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στις διαταραχές ροής της ομιλίας που ακολουθεί το ΚΕΘΤ παρέχεται η συγκεκριμένη ομιλία, χωρίς κόστος, σε οποιονδήποτε φορέα ενδιαφέρεται να ενημερώσει τους εργαζόμενούς του ή το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Επίπεδο:  ενημερωτική ομιλία

Απευθύνεται: σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, σχολεία, γονείς, κοινότητα.

Διάρκεια: 1-2 ώρες

Διαθεσιμότητα: κατόπιν αιτήματος από φορείς

Αριθμός Συμμετεχόντων: χωρίς περιορισμό

Δήλωση Ενδιαφέροντος
05

Περιγραφή

Η ομιλία αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση και τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε διαταραχής στη ροή της ομιλίας, στην εξέλιξη των διαταραχών ροής της ομιλίας από την βρεφική και την προσχολική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή, στα ερευνητικά και κλινικά δεδομένα σχετικά με την αιτιολογία, τους τρόπους παρέμβασης σε κάθε ηλικιακή ομάδα, τους στόχους θεραπείας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, στα σημάδια που προειδοποιούν για την ανάγκη λογοθεραπευτικής παρέμβασης και στις πρώτες συμβουλές-κατευθύνσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την αντιμετώπιση των διαταραχών ροής.

Η ομιλία έχει αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα και αξιοποιεί τις ερωτήσεις, το ενδιαφέρον και τις εμπειρίες του κοινού το οποίο διαμορφώνει με αυτόν τον τρόπο το τελικό περιεχόμενο της ομιλίας.

Ενδεικτική Δομή

  • 15’ προβολή της ταινίας «to speak» του σκηνοθέτη Erik Lamens
  • Ομιλίας με αναφορά στην περιγραφή, κατηγοριοποίηση, αιτιολογία, θεραπεία των διαταραχών ροής της ομιλίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, τους εφήβους και τους ενηλίκους.
  • Παρουσίαση και συζήτηση βιντεοσκοπημένων κλινικών  παραδειγμάτων από τη θεραπεία και «ιστοριών» τραυλισμού από πρόσωπα που τραυλίζουν.
  • 30’ συζήτηση με το κοινό

Προσεχή Σεμινάρια και Εποπτείες

Language