Σεμινάριο Palin PCI

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στο Πρόγραμμα Palin PCI

ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Το ΚΕΘΤ παρέχει κατ’ αποκλειστικότητα πιστοποιημένα σεμινάρια στην προσέγγιση Palin Parent-Child Interaction Therapy, στην ελληνική γλώσσα.To Michael Palin Centre  είναι από τα πιο γνωστά εξειδικευμένα κέντρα για τον τραυλισμό στη Βρετανία.  Το ΚΕΘΤ συνεργάζεται με το Michael Palin Centre για πολλά χρόνια και η συνεργασία αυτή οδήγησε στην πιστοποίηση του ΚΕΘΤ να παρέχει εκπαίδευση σε αλλους θεραπευτές  στο πρόγραμμα θεραπείας Palin Parent-Child Interaction Therapy, εκ μέρους του Μichael Palin Centre.

Επίπεδο:  3

Απευθύνεται σε: λογοθεραπευτές

Διάρκεια: 17 ώρες – 3 ημέρες διαδικτυακά.

Διαθεσιμότητα: 2 σεμινάρια το χρόνο

Αριθμός Συμμετεχόντων:  30

seminar-2-PCI-710X600

Περιγραφή

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αυξήσει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων στον εντοπισμό και αξιολόγηση των παιδιών που έχουν υψηλό κίνδυνο εδραίωσης του τραυλισμού και να τους εκπαιδεύσει στο πρόγραμμα παρέμβασης Palin PCI. Το πρόγραμμα καλύπτει θέματα αξιολόγησης και θεραπευτικής διαχείρισης παιδιών κάτω των 7 ετών αλλά αρχές και κλινικές πρακτικές του προγράμματος θα μπορούσαν να  εφαρμοστούν και σε παιδιά άνω των 7 ετών. Το σεμινάριο υποστηρίζεται με παρουσίαση βιντεοσκοπημένων συνεδριών από το Michael Palin Centre και το ΚΕΘΤ καθώς και από πρακτική εξάσκηση και συζήτηση.

Μαθησιακό Αποτέλεσμα

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 • θα είναι εξοικειωμένοι με το ανιχνευτικό εργαλείο του προγράμματος με τη χρήση του οποίου θα μπορούν να υποδεικνύουν τις κατάλληλες θεραπευτικές κατευθύνσεις για τα παιδιά που τραυλίζουν.
 • θα είναι εξοικειωμένοι με ένα πρωτόκολλο αξιολόγησης παιδιών που τραυλίζουν ηλικίας κάτω των 7 ετών.
 • θα γνωρίζουν τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος Palin-PCI
 • θα γνωρίζουν πρακτικές αξιολόγησης και θεραπείας παιδιών που τραυλίζουν ηλικίας κάτω των 7 ετών.

Τα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα συζητούνται σε συνδυασμό με την παρουσίαση κλινικών περιστατικών και βιντεοσκοπημένου υλικού. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται με βιωματικές ασκήσεις στις κλινικές πρακτικές που προτείνει το πρόγραμμα Palin PCI.

Τομείς που καλύπτονται στο σεμινάριο

 • Πολυπαραγοντικά Μοντέλα ερμηνείας του Τραυλισμού
 • Σύντομη ανασκόπηση σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τους παράγοντες που συμμετέχουν στην εκδήλωση και χρονιότητα του τραυλισμού.
 • Εργαλείο ανίχνευσης και λήψης αποφάσεων σχετικά με την επικινδυνότητα εδραίωσης του τραυλισμού και την καθοδήγηση προς τις κατάλληλες θεραπευτικές οδούς.
 • Η αξιολόγηση του παιδιού – (συμπεριλαμβάνονται μετρήσεις της ροής της ομιλίας)
 • Λήψη ιστορικού και Διατύπωση (ενημέρωση γονέων). Παράγοντες που συμβάλλουν στον τραυλισμό του παιδιού. Τι έχει ανάγκη το συγκεκριμένο παιδί για να έχει καλύτερη ροή ομιλίας.
 • Αρχές του Palin PCI
 • Palin PCI – Στρατηγικές Αλληλεπίδρασης. Η χρήση του βίντεο στη θεραπεία αλληλεπίδρασης γονέα – παιδιού.
 • Palin PCI – Στρατηγικές Οικογένειας: Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης, Ομιλία εκ Περιτροπής, Διαχείριση Συναισθημάτων.
 • Δεξιότητες συνεργατικής θεραπείας με τους γονείς, χρήση των πακέτων υλικού για τους γονείς.
 • Σύνοψη των ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας Palin PCI.
 • Palin PCI – Στρατηγικές του Παιδιού: άμεση θεραπεία ροής με τεχνικές και διαχείριση των διαταραχών λόγου και ομιλίας όταν αυτές συνυπάρχουν με τον τραυλισμό.
 • Κανάλια Θεραπείας: διαθέσιμες υπηρεσίες θεραπείας για παιδιά κάτω των 7 ετών.

Συχνές ερωτήσεις για το σεμινάριο Palin PCI

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνεται στην τιμή του σεμιναρίου;

Όχι, το εγχειρίδιο του προγράμματος θεραπείας δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του σεμιναρίου.

Πώς μπορώ να προμηθευτώ το εγχειρίδιο;

Το πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα με τίτλο Practical Intervention for Early Childhood Stammering Palin PCI Approach by Elaine Kelman & Alison Nicholas (2020). ISBN: 97808153583296 από τον εκδοτικό οίκο Routledge. H αγγλική έκδοση περιέχει όλα τα φυλλάδια που συνοδεύουν την εκπαίδευση για κλινική χρήση. Η ελληνική μετάφραση αφορά στην παλιά έκδοση του εγχειριδίου του 2008 και διατίθεται από την εταιρεία Upbility σε μορφή e-book. Το ΚΕΘΤ δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική μετάφραση ή τη διάθεση του βιβλίου σην ελληνική αγορά.

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης;

Ναι, δίνεται βεβαίωση πιστοποιημένης εκπαίδευσης 2 ημερών στο πρόγραμμα Palin PCI.

Οι ώρες προσμετρούνται στον EFS;

Ναι, οι ώρες παρακολούθησης μπορούν να συνυπολογιστούν στις ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τη διατήρηση ή απόκτηση του τίτλου European Fuency Specialist (EFS)

Τι σημαίνει σεμινάριο Επιπέδου 3;

Τα σεμινάρια του ΚΕΘΤ διαβαθμίζονται σε 3 επίπεδα ως προς το επίπεδο εξειδίκευσης που παρέχουν: Η διαβάθμιση σε Επίπεδο-3 έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Προαπαιτούμενο: απευθύνεται σε λογοθεραπευτές με κλινική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων και μέτρια εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας.
Μαθησιακό αποτέλεσμα: εξειδίκευση σε συγκεκριμένες κλινικές προσεγγίσεις και εις βάθος ενασχόληση/εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς των διαταραχών ροής της ομιλίας. Οδηγεί σε εξειδικευμένη κλινική άσκηση με ή χωρίς εποπτεία ανάλογα την εμπειρία του θεραπευτή.

Μπορώ να το παρακολουθήσω χωρίς κλινική εμπειρία;

Η διαβάθμιση σκοπό έχει να περιγράψει το επίπεδο στο οποίο θα κινηθεί το σεμινάριο και ποιος έχει να ωφεληθεί περισσότερο και όχι να αποκλείσει κάποιον από το να συμμετέχει. Οι προδιαγραφές που τίθενται δεν είναι δεσμευτικές και σκοπό έχουν να σας κατευθύνουν στις επιλογές σας. Όλοι ωφελούνται από μια εκπαίδευση και ο καθένας παίρνει όλα όσα είναι έτοιμος να πάρει και προχωρεί τη γνώση του και την κλινική του πράξη στο βαθμό που επιθυμεί.

Είπαν για το σεμινάριο

“ Μετά από χρόνια παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του ΚΕΘΤ, η πρώτη αυτή συνάντηση ξεπέρασε τις προσδοκίες που υπήρχαν πριν ξεκινήσει η εκπαίδευση Palin PCI. Είναι επιτυχημένος ο ομιλητής και η εκπαίδευση, όταν οι εκπαιδευόμενοι, τελειώνοντας, είναι έτοιμοι και σίγουροι να αναλάβουν αντίστοιχα περιστατικά, κάτι που στο διήμερο workshop επετεύχθη σε πολύ μεγάλο ποσοστό.”

” Πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο: μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ως σήμερα αντιμετωπίζω τον τραυλισμό. Βρήκα πολύ σημαντική την αλληλεπίδραση Γονέα-Παιδιού. Ο κος Φούρλας ήταν πολύ μεταδοτικός και πρόθυμος να απαντήσει σε όλες τις απορίες μας. Φεύγω από το σεμινάριο με αίσθημα χαράς και ικανοποίησης. ”

Διαβάστε όλο το κείμενο

Προσεχή Σεμινάρια και Εποπτείες

Language