Βραχεία Θεραπεία Τραυλισμού Εστιασμένη στη Λύση (SFBT)

Βραχεία Θεραπεία Τραυλισμού Εστίασης στη Λύση

Η «Βραχεία Θεραπεία Τραυλισμού Εστίασης στη Λύση» που παρέχει το ΚΕΘΤ αποτελεί εφαρμογή της θεραπευτικής προσέγγισης Solution Focused Brief Therapy (SFBT) στον τραυλισμό. Παρέχεται σαν ατομική θεραπεία σε ενηλίκους και εφήβους που τραυλίζουν και σε γονείς παιδιών που τραυλίζουν.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Δεν απαιτείται αρχική αξιολόγηση

Κάθε συνεδρία αντιμετωπίζεται ως η τελευταία.

Δίνεται χρόνος μεταξύ των συνεδριών ώστε ο ενήλικος να έχει την ευκαιρία να κάνει κάτι διαφορετικό.

Μικρές αλλαγές φέρνουν μεγάλες αλλαγές.

Στο ΚΕΘΤ, εδώ και πολλά χρόνια, υλοποιούμε θεραπείες που εμπεριέχουν Solution Focused πρακτικές. Το Palin Parent Child Interaction Therapy για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ο λεξιπόντικας για τα παιδιά σχολικής ηλικίας και τα ομαδικά προγράμματα εφήβων και ενηλίκων, είναι κάποιες από αυτές.

Στη Βραχεία Θεραπεία Τραυλισμού Εστίασης στη Λύση τα πρόσωπα που τραυλίζουν ενδυναμώνονται να ανακαλύψουν τον δικό τους συντομότερο δρόμο προς το αποτέλεσμα που προσδοκούν. Η θεραπεία ορίζεται ως η ελάχιστη παρέμβαση που απαιτείται για να ενεργοποιήσει τη διασύνδεση του προσώπου που τραυλίζει με τις δυνάμεις και τους πόρους του και το κάνει με τέτοιο τρόπο που ενδυναμώνει το πρόσωπο που τραυλίζει να συνεχίσει προς το επιθυμητό μέλλον. Στόχος της θεραπείας είναι να αναδείξει το γεγονός ότι η αλλαγή ήδη συμβαίνει (μεγάλο μέρος της θεραπείας έχει ήδη συμβεί πριν την πρώτη συνάντηση) και όχι να ενεργοποιήσει τη διαδικασία αλλαγής .

  • Μικρές αλλαγές φέρνουν μεγάλες αλλαγές.
  • Η λύση δεν σχετίζεται απαραίτητα με το πρόβλημα.
  • Η συζήτηση προς τη λύση είναι διαφορετική από αυτή που απαιτείται για να περιγράψει το πρόβλημα.
  • Κανένα πρόβλημα δεν συμβαίνει διαρκώς. Υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν προς τη λύση.
  • Το μέλλον το δημιουργούμε και είναι διαπραγματεύσιμο.

De Shazer, et al, (2007).

Τα πρόσωπα που τραυλίζουν φέρουν μαζί τους στη θεραπεία προβλήματα και λύσεις. Όσο εγκατεστημένο κι αν είναι το πρόβλημα του τραυλισμού υπάρχουν στιγμές που το πρόσωπο που τραυλίζει το διαχειρίζεται με επιτυχία. Η συντομότερη οδός προς τη θεραπεία είναι το πρόσωπο που τραυλίζει να κάνει λίγο περισσότερο από αυτό που ήδη κάνει και βοηθά στη διαχείριση της ομιλίας ή να το κάνει λίγο διαφορετικά.  Και αυτό αφορά στη συνολική εμπειρία του τραυλισμού, επικοινωνιακή, λεκτική, ψυχολογική και λειτουργική.

Αυτό που κάνει το πρόσωπο που τραυλίζει είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει τη δεδομένη στιγμή. Η δουλειά του λογοθεραπευτή είναι να εργαστεί με τις καλύτερες πρακτικές που χρησιμοποιεί το πρόσωπο που τραυλίζει και να αποφύγει χρονοβόρες «μάχες» με την υποτιθέμενη αντίσταση του προσώπου για αλλαγή. Μια μικρή αλλαγή είναι ικανή να ενεργοποιήσει μεγαλύτερες αλλαγές και λύσεις στο πρόβλημα. H αλλαγή ενός στοιχείου ενός συστήματος ή μιας σχέσης μεταξύ των στοιχείων του συστήματος επηρεάζει και τα άλλα στοιχεία και σχέσεις που συνιστούν το σύστημα.

Η θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει οποτεδήποτε και να λήξει όποτεδήποτε θελήσει το πρόσωπο που τραυλίζει.

Σχετικά Προγράμματα

Μπορεί να αφορούν όσους επιλέγουν ατομικές θεραπείες

Tele-ΚΕΘΤ

Για εφήβους και ενηλίκους που ζουν μακριά από την Αθήνα,  η Βραχεία Θεραπεία Τραυλισμού Εστίασης στη Λύση είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να υλοποιηθεί εξ αποστάσεως.Μάθε περισσότερα »
Language