Από την Προσομοίωση στην Πράξη

Από την Προσομοίωση στην Πράξη

Υποστηρικτικό Πρόγραμμα Γενίκευσης για Ενηλίκους που Τραυλίζουν

Υποστηρικτικό πρόγραμμα γενίκευσης για όσους έχουν ολοκληρώσει ή ολοκληρώνουν κάποιο ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα θεραπείας. Προετοιμάζει και εκθέτει σταδιακά το πρόσωπο που τραυλίζει σε επικοινωνιακές περιστάσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και ιδιαίτερη δυσκολία .για τον ενήλικό, όπως για παράδειγμα η συνέντευξη για δουλειά ή η ομιλία σε ακροατήριο. Τον εξοπλίζει με τα εργαλεία με την εμπειρία διαχείρισης της επικοινωνίας σε αυτές τις περιστάσεις.

Ηλικίες: 18 ετών και άνω

Διάρκεια:  10 ώρες

Συμμετέχουν: 1-3 ενήλικοι

Διάρκεια συνεδρίας: συνεδρίες των 60 και 90 λεπτών

Αριθμός θεραπευτών: 1-2 θεραπευτές

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες στην αντιμετώπιση του τραυλισμού είναι η διατήρηση για μακρό χρονικό διάστημα μετά τη θεραπεία της ικανότητας ελέγχου ομιλίας και συναισθημάτων. Εξίσου σημαντική δυσκολία είναι η γενίκευση των ικανοτήτων ευφράδειας και ελέγχου της ομιλίας σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας που «φοβίζουν», καθώς και η ολοκλήρωση της προσπάθειας για αναδόμηση του επικοινωνιακού ρόλου του προσώπου που τραυλίζει στις περιστάσεις αυτές.

Τέτοιες «προβληματικές» περιστάσεις επικοινωνίας μπορεί, για παράδειγμα, να είναι:

  • η παράσταση σε συνέντευξη για δουλειά
  • η δημόσια ομιλία σε μεγάλο ακροατήριο
  • η χρήση του τηλεφώνου
  • η συνομιλία με άτομα του αντίθετου φύλλου
  • η επικοινωνία στο χώρο της εργασίας
  • άλλη περίσταση (επιλέγεται κατά περίπτωση)

Το πρόγραμμα Γενίκευσης & Διατήρησης Δεξιοτήτων Ελέγχου της Ομιλίας σε Πραγματικές Περιστάσεις Επικοινωνίας απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει ή ολοκληρώνουν κάποιο βασικό ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα στο ΚΕΘΤ, σε όσους φοβούνται να μιλήσουν ή χάνουν τον έλεγχο της ομιλίας τους σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας που έχουν προσδιορίσει, σε όσους έχουν ισχυρή θέληση και κίνητρο για την αλλαγή της ομιλίας τους στη συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας και σε όσους νοιώθουν την ανάγκη να ακολουθήσουν μια βραχύχρονη διαδικασία που θα τους οδηγήσει στον έλεγχο της ομιλίας και κατά συνέπεια στην ευφράδεια στη συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • ο έλεγχος της ομιλίας και των συναισθημάτων σε επιλεγμένες πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας
  • η γενίκευση της εφαρμογής συγκεκριμένων τεχνικών ελέγχου ομιλίας και συναισθημάτων σε επιλεγμένες συνθήκες και περιστάσεις επικοινωνίας
  • η απευαισθητοποίηση σχετικά με τις συγκεκριμένες περιστάσεις
  • η αλλαγή επικοινωνιακού ρόλου στις επιλεγμένες περιστάσεις

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε φάσεις. Το πρόσωπο που τραυλίζει αντιμετωπίζει τις πραγματικές καταστάσεις αφού πρώτα έχει περάσει από το στάδιο της προσομοίωσης της πραγματικής κατάστασης σε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον όπως είναι ο γνωστός χώρος του ΚΕΘΤ. Βοηθείται να επιλέξει, να προετοιμάσει, να εξασκηθεί και να υλοποιήσει το στόχο του, να αναλύσει τα αποτελέσματα της προσπάθειάς του και να επαναπροσδιορίσει τους επικοινωνιακούς του στόχους.

Βραχύχρονο, εξατομικευμένο πρόγραμμα που υλοποιείται ομαδικά αλλά και ατομικά.

Από την Προσομοίωση στην Πράξη - Συχνές Ερωτήσεις

Πώς γίνεται η έκθεση σε πραγματικές καταστάσεις;

Ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας που έχει επιλέξει ο  ενήλικος διοργανώνεται η συμμετοχή του σε πραγματική περίσταση επικοινωνίας αξιοποιώντας το δίκτυο των κοντινών ανθρώπων του ενηλίκου ή με τη βοήθεια του σωματείου Πρωτοβουλία Προσώπων που Τραυλίζουν.

Θεραπεία είναι μόνο η έκθεση στη συγκεκριμένη περίσταση;

Η προετοιμασία και η σταδιακή έκθεση στην δύσκολη περίσταση επικοινωνίας  (πρώτα προσομοίωση και κατόπιν πραγματική περίσταση) είναι ένα σημαντικό κομμάτι της θεραπείας. Ο αναστοχασμός και η ανάλυση της εμπειρίας, από το πρόσωπο που τραυλίζει, είναι επίσης μέρος της θεραπείας. Σαν αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας ο ενήλικος που τραυλίζει προγραμματίζει και άλλες παρόμοιες ενέργειες σταδιακής έκθεσης και απευαισθητοποίησης στην δύσκολη περίσταση.

Προσεχή Προγράμματα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες για Ενηλίκους που Τραυλίζουν

Language