Τι πρέπει να θυμάστε για τον τραυλισμό!

Τι πρέπει να θυμάστε για τον τραυλισμό:

  1. Η συχνότητα και η σοβαρότητα του τραυλισμού μπορεί να διακυμαίνεται από μέρα σε μέρα αλλά και σε συνάρτηση με την επικοινωνιακή περίσταση. Σε πολλά άτομα με τραυλισμό η απώλεια ελέγχου της ροής παρατηρείται συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση δυσροών (τραυλισμών), σε περιστάσεις αυξημένης επικοινωνιακής πίεσης. Η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία μεταξύ ομιλητή και ακροατή επηρεάζεται από την παρουσία των δυσροών. Το πρόσωπο που τραυλίζει, ως ομιλητής, συχνά αποφεύγει ευκαιρίες ή περιστάσεις επικοινωνίας που επιδεινώνουν συνήθως τον τραυλισμό λόγω άγχους και φόβου ενός επικείμενου επεισοδίου τραυλισμού ή του φόβου αρνητικής αντίδρασης ή αξιολόγησης από την πλευρά του ακροατή (κοινωνικό άγχος). Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ευθύνη τόσο του ομιλητή όσο και του ακροατή. Τα κοινωνικά στερεότυπα για τα πρόσωπα που τραυλίζουν συχνά επηρεάζουν τη στάση ομιλητή και ακροατή και τον τρόπο που επικοινωνούν.
  2. Ο εξειδικευμένος λογοθεραπευτής παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση παιδιών και ενηλίκων με Διαταραχές Ροής της Ομιλίας και στην αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Διαταραχών Ροής που επηρεάζουν την επικοινωνία τους. Οι εξειδικευμένες κλινικές του δεξιότητες βοηθούν στην ακριβή διάγνωση του είδους της διαταραχής στη Ροή της Ομιλίας και των επιπτώσεών της στην επικοινωνία, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής του προσώπου με τη διαταραχή.
  3. Οι Δυσκολίες Επικοινωνίας αποτελούν έναν από τους κύριους λόγους μειωμένης πρόσβασης στην εκπαίδευση και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, των σχέσεων με συνομηλίκους και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι λογοθεραπευτές αξιολογούν τον αντίκτυπο των Διαταραχών Ροής της Ομιλίας στη ζωή του ατόμου και συμπεριλαμβάνουν σαν στόχο στις θεραπευτικές παρεμβάσεις την αύξηση της λειτουργικότητας και τον περιορισμό της επίδρασης της διαταραχής στην καθημερινότητα του παιδιού ή του ενηλίκου με τραυλισμό ή βατταρισμό.
  4. Η θετική αλλαγή στην επικοινωνία έχει θετική επίδραση στη μάθηση, τις κοινωνικές δεξιότητες, τις σχέσεις με τους συνομηλίκους, τις επαγγελματικές ευκαιρίες, την αυτοπεποίθηση και συμπεριφορά.
  5. Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση στα παιδιά μικρής ηλικίας συνεπάγεται καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. Ωστόσο, οι Διαταραχές Ροής της Ομιλίας μπορεί να γίνουν αντιληπτές ή να αρχίσουν να δυσκολεύουν την επικοινωνία του ατόμου σε μεγαλύτερη ηλικία. Η εξειδικευμένη θεραπεία απαντά στα αιτήματα των προσώπων με Διαταραχές Ροής Ομιλίας ανεξάρτητα από την ηλικία τους και η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμη. Κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά στην ομιλία, την επικοινωνία, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής και του μεγάλου παιδιού ή ενηλίκου. Η ηλικία δεν είναι περιοριστική.

Το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού (ΚΕΘΤ) είναι το μόνο εξειδικευμένο κέντρο στην Ελλάδα για τις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας, στελεχώνεται από εξειδικευμένους λογοθεραπευτές με πιστοποιημένη εξειδίκευση από τον οργανισμό European Fluency Specialists και παρέχει εξειδικευμένα, ολιστικά και πολυδιάστατα προγράμματα θεραπείας για όλες τις ηλικίες.

Γιώργος Φούρλας,
Εξειδικευμένος Θεραπευτής Διαταραχών Ροής της Ομιλίας.
Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία και εκδήλωση ενδιαφέροντος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Language