Αξιολόγηση

Διερεύνηση Τραυλισμού Παιδιών Σχολικής Ηλικίας

Στο ΚΕΘΤ αξιολογούμε τα παιδιά σχολικής ηλικίας με τη Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ. Πρόκειται για ένα αναλυτικό πρωτόκολλο διερεύνησης των παραγόντων που μπορεί να συμμετέχουν και να επηρεάζουν με θετικό ή αρνητικό τρόπο την επικοινωνία του παιδιού με τραυλισμό και τη λειτουργικότητά του.

Ηλικίες: 8-12 ετών

Διάρκεια:  3 συνεδρίες

Συμμετέχουν: γονείς και παιδί

Διάρκεια συνεδρίας:  90 λεπτά

Αριθμός θεραπευτών: 1 θεραπευτής + 1 εκπαιδευόμενος θεραπευτής

Διερευνώνται: Παράγοντες Σωματικής Λειτουργίας, όπως το είδος και η ένταση των συμπτωμάτων τραυλισμού, οι γλωσσικές δεξιότητες, ο κινητικός μηχανισμός του στόματος και η ιδιοσυγκρασία. Ατομικοί Παράγοντες, όπως σκέψεις συναισθήματα και συμπεριφορές του παιδιού εξαρτημένες στα επεισόδια τραυλισμού. Παράγοντες Δραστηριότητας και Συμμετοχής, όπως η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας σε καθημερινές περιστάσεις και οι επιπτώσεις του τραυλισμού στις παρέες ή το σχολείο. Παράγοντες Περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα οι στάσεις των γονέων και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών.

Η Διερευνητική Διαδικασία του προγράμματος Λεξιπόντιξ βασίζεται στο Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας και της Αναπηρίας του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO, 2001).

Η διερεύνηση του τραυλισμού στη σχολική ηλικία σκοπό έχει να περιγράψει τους παράγοντες που συνιστούν τη συνολική εμπειρία τραυλισμού του παιδιού, ώστε αυτοί να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό της παρέμβασης.

Συχνές ερωτήσεις για τη Διερευνητική Διαδικασία

Ποιοι συμμετέχουν στη Διερευνητική Διαδικασία;

Στην πρώτη και τρίτη συνάντηση συμμετέχουν το παιδί και οι δύο γονείς. Στη δεύτερη συνάντηση, η συνέντευξη του παιδιού γίνεται μόνο με το παιδί, χωρίς την παρουσία των γονιών, οι οποίοι μπορούν αν θέλουν να είναι παρόντες κατά τον υπόλοιπο χρόνο της συνάντησης.

Πρέπει να συμμετέχουν και οι 2 γονείς;

Ναι, μας ενδιαφέρει η οπτική και των δύο γονιών ακόμα κι αν έχουν διαφορετικές απόψεις. Ρυθμίσεις γίνονται όταν η παρουσία ενός από τους δύο γονείς είναι αδύνατη.

Γιατί όλα τα παιδιά στο ΚΕΘΤ ακολουθούν τη Διερευνητική Διαδικασία Λεξιποντιξ;

Η Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ είναι ένα αναλυτικό πρωτόκολλο αξιολόγησης που χορηγείται ανεξάρτητα από το πρόγραμμα θεραπείας Λεξιπόντιξ. Παιδιά που αξιολογούνται με αυτό το πρωτόκολλο δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν απαραίτητα το πρόγραμμα θεραπείας Λεξιπόντιξ. Μπορεί να αναδειχθούν ανάγκες που χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης.

Θα λάβω γραπτή αναφορά;

Ναι, για όλα τα παιδιά συντάσσεται αναλυτική αναφορά και αποστέλλεται στους γονείς μετά από εύλογο χρονικό διάστημα.

Σχετικές Υπηρεσίες

Μπορεί να εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες σας

Για παιδιά εκτός Αθηνών

Ειδικές ρυθμίσεις γίνονται ώστε να είναι εφικτή η διερεύνηση του τραυλισμού του παιδού σχολικής ηλικίας σε 1 ή 2 μέρες κατά περίπτωση για όσους μένουν μακριά από την Αθήνα. Διαβάστε περισότερα για το πρόγραμμα Tele-ΚΕΘΤ ή επικοινωνήστε μαζί μας.Μάθε περισσότερα »

Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ στην πηγή του

Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ, αναπτύχθηκε στο ΚΕΘΤ και στο Ευ Λέγειν, από τους Γιώργο Φούρλα και Δημήτρη Μαρούσο. Η Διερευνητική Διαδικασία του προγράμματος είναι διαθέσιμη στο εμπόριο για χρήση από τους εκπαιδευμένους λογοθεραπευτές. Το βιβλίο περιέχει όλη τη θεωρητική τεκμηρίωση και τα εργαλεία διερεύνησης.
Φούρλας, Γ. & Μαρούσος, Δ. (2018). Λεξιπόντιξ-Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού για Παιδιά σχολικής Ηλικίας. Τόμος Ι: Διερευνητική Διαδικασία. Αθήνα: Κωνσταντάρας – Ιατρικές Εκδόσεις.
Language