Τεχνικές Ομιλίας

WEBINAR: Τεχνικές Ομιλίας

Διαδικτυακό Σεμινάριο 8 ωρών (2 ημέρες Χ 4 ώρες) στην εκμάθηση τεχνικών ομιλίας και τη χρήση τους σε προγράμματα παρέμβασης στις διαταραχές ροής ομιλίας.

Επίπεδο: 1

Απευθύνεται: σε λογοθεραπευτές

Διάρκεια: 8 ώρες (2 ημέρες Χ 4 ώρες)

Διαθεσιμότητα: 2 webinars τον χρόνο ή κατόπιν αιτήματος

Αριθμός Συμμετεχόντων: 40

Δήλωση Συμμετοχής
kings speech-2

Περιγραφή

Μαθησιακό Αποτέλεσμα

Στο τέλος του διαδικτυακού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

  • θα γνωρίζουν βασικές τεχνικές ομιλίας που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία τραυλισμού και το θεωρητικό τους υπόβαθρο.
  • θα γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ τεχνικών μορφοποίοησης ροής και τροποποίησης τραυλισμού και κριτήρια για την επίλογή τους
  • θα εξασκηθούν στη χρήση των τεχνικών
  • θα μπορούν να σχεδιάσουν προγράμματα παρέμβασης που θα ενσωματώνουν τεχνικές ομιλίας

Το διαδικτυακό σεμινάριο γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας webinar που διευκολύνει τη διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, την παρουσίαση  του απαραίτητου οπτικοακουστικού υλικού και την υλοποίηση των εργασιών.

Τομείς που καλύπτονται στο σεμινάριο

Στο σεμινάριο συζητείται το θεωρητικό και κλινικό πλαίσιο των δύο μεγάλων ομάδων τεχνικών ομιλίας: Τεχνικές Μορφοποίησης Ροής Ομιλίας και Τεχνικές Τροποποίησης Τραυλισμού. Με αναφορά στις συνολικές θεραπευτικές ανάγκες των προσώπων που τραυλίζουν σε κάθε ηλικιακή ομάδα συζητείται η θέση και ο ρόλος των τεχνικών ομιλίας σε προγράμματα παρέμβασης. Στον βαθμό που επιτρέπει η πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης γίνεται πρακτική εξάσκηση στις τεχνικές ομιλίας. Προτείνεται η παρακολούθηση αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου σε συνδυασμό με κάποιο άλλο από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που παρέχει το ΚΕΘΤ.

Συχνές ερωτήσεις για το διαδικτυακό σεμινάριο

Τι είναι τα webinars;

Τα webinars του ΚΕΘΤ είναι διαδικτυακά σεμινάρια που παρακολουθούν οι συμμετέχοντες από τον δικό τους χώρο και τον υπολογιστή τους. Τα διαδικτυακά σεμινάρια γίνονται μέσω ειδικής πλατφόρμας webinar που διευκολύνει τη διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, την παρουσίαση  του απαραίτητου οπτικοακουστικού υλικού και την υλοποίηση των εργασιών.

Τι σημαίνει σεμινάριο Επιπέδου-1;

Τα σεμινάρια του ΚΕΘΤ διαβαθμίζονται σε 3 επίπεδα ως προς το επίπεδο εξειδίκευσης που παρέχουν: Τα σεμινάρια σε Επίπεδο-1 απευθύνονται σε λογοθεραπευτές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας χωρίς εμπειρία  ή με μικρή εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας. Παρέχουν εισαγωγικές γενικές γνώσεις που δημιουργούν ένα πλαίσιο σκέψης και στάσης απέναντι στις διαταραχές ροής της ομιλίας απαραίτητο για την περεταίρω κλινική και θεωρητική μελέτη τους. Επίσης, κατάκτηση εισαγωγικών γνώσεων για την παρακολούθηση σεμιναρίων της διαβάθμισης 2. Η εκπαίδευση διαβάθμισης 1 είναι επαρκής για κλινική εργασία με τις διαταραχές ροής της ομιλίας με ταυτόχρονη εποπτεία.

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης;

Ναι, δίνεται βεβαίωση στην οποία αναγράφονται οι ώρες παρακολούθησης, το περιεχόμενο του σεμιναρίου και το μαθησιακό αποτέλεσμα.

Οι ώρες προσμετρούνται στον EFS;

Ναι, οι ώρες παρακολούθησης μπορούν να συνυπολογιστούν στις ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τη διατήρηση ή απόκτηση του τίτλου European Fuency Specialist (EFS)

Προσεχή Σεμινάρια και Εποπτείες

Language