Ατομική Θεραπεία για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας

Θεραπεία Τραυλισμού

Στο ΚΕΘΤ, μετά την ολοκλήρωση της Διερευνητικής Διαδικασίας και την αποτύπωση των συνολικών αναγκών του παιδιού, επιλέγουμε μαζί με τους γονείς, το πρόγραμμα θεραπείας που καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού και τις προσδοκίες των γονιών. Για τα παιδιά που έχουν ανάγκη ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα παρέμβασης παρέχουμε τη δυνατότητα Ατομικής Θεραπείας.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμός με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες

Αξιοποίηση κλινικών πρακτικών διερευνημένης αποτελεσματικότητας

Αναθεώρηση του προγράμματος με βάση την εξέλιξη της θεραπείας

Η Ατομική Θεραπεία βασίζεται στα δεδομένα της Διερευνητικής Διαδικασίας και επιλέγεται για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός παιδιού χωρίς τις δεσμεύσεις, τους περιορισμούς και τις χρονικές πιέσεις μια δομημένης προσέγγισης. Κατασκευάζεται ένα πλάνο θεραπείας με συγκεκριμένους στόχους, δραστηριότητες και προσδοκόμενα αποτελέσματα και η θεραπεία ολοκληρώνεται με την επίτευξη των στόχων. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται στους γονείς και υλοποιείται με τη συνεργασία τους. Ο ειδικός σχεδιασμός δίνει την ευελιξία αναθεώρησης του πλάνου θεραπείας με βάση την εξέλιξη της θεραπείας.

Στην Ατομική Θεραπεία παιδιών σχολικής ηλικίας επιλέγονται κλινικές πρακτικές διερευνημένης κλινικής αποτελεσματικότητας στη Θεραπεία του τραυλισμού μεταξύ των οποίων:

  • Block Modification Therapy
  • Fluency Shaping
  • Avoidance Reduction Therapy
  • Cognitive Therapy
  • Solution Focused Brief Therapy
  • Parent-Child Interaction Therapy
  • Personal Construct Psychology

Είναι σημαντικό ο λογοθεραπευτής να έχει εμπειρία στις διαθέσιμες κλινικές πρακτικές ώστε να μπορεί να επιλέξει αυτές που καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του παιδιού, αλλά και εμπειρία στην ανάπτυξη και να υλοποίηση ενός προγράμματος θεραπείας ώστε να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα ειδικά για το συγκεκριμένο παιδί. Στο ΚΕΘΤ έχουμε εμπειρία και τεχνογνωσία.

Προσαρμόζουμε το πρόγραμμα θεραπείας στις ανάγκες του παιδιού και όχι το παιδί στις ανάγκες του θεραπευτικού προγράμματος.

Δημιουργούμε θεραπευτικές συμμαχίες. Αξιοποιούμε τη θεραπευτική σχέση για να ενδυναμώσουμε παιδί και γονείς να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους και το δυναμικό τους για να φτάσουν στον επιθυμητό τους προορισμό και να επιτύχουν τις αλλαγές που προσδοκούν.

Συχνές ερωτήσεις

Είναι αποτελεσματική η Ατομική Θεραπεία;

Στα προγράμματα Ατομικής Θεραπείας χρησιμοποιούμε κλινικές πρακτικές που έχουν διερευνηθεί και βρεθεί αποτελεσματικές στην θεραπεία του τραυλισμού. Επιπροσθέτως, το εξατομκευμένο πρόγραμμα θεραπείας αναθεωρείται διαρκώς με βάση την εξέλιξη της θεραπείας και προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να πετύχει τους προκαθορισμένους στόχους.

Πρέπει να συμμετέχουν και οι 2 γονείς;

Στο ΚΕΘΤ δημιουργούμε θεραπευτικές συμμαχίες. Αξιοποιούμε το δυναμικό των γονέων και το γεγονός ότι είναι ειδήμονες στο παιδί τους. Με τη σύμφωνη γνώμη του παιδιού, εμπλέκουμε τους γονείς στα θεραπευτικά μας προγράμματα. Όταν για πρακτικούς λόγους είναι αδύνατη η συμμετοχή ενός ή και των δύο γονιών προσαρμόζουμε ανάλογα το πρόγραμμα θεραπείας.

Πότε προτείνεται εξατομικευμένο πρόγραμμα;

Με την ολοκλήρωση της Διερευνητικής Διαδικασίας, αν αυτό έχει ανάγκη το παιδί ή σαν συμπληρωματική θεραπεία.

Τι γίνεται αν το παιδί έχει και άλλες δυσκολίες;

Εάν το παιδί ή η οικογένεια έχει ανάγκη παρεμβάσεων από άλλη ειδικότητα, συνεργαζόμαστε με τον ειδικό που θα επιλέξουν οι γονείς ή προτείνουμε έναν από τους ειδιικούς που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν με επιτυχία. Σταθερή θέση του ΚΕΘΤ είναι, το παιδί να παραπέμπεται στον ειδικό που έχει την εξειδίκευση να καλύψει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του.

Σχετικά Προγράμματα

Μπορεί να αφορούν όσους επιλέγουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις

Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ

Η Διερευνητική Διαδικασία του προγράμματος Λεξιπόντιξ αποτελεί ένα πρωτόκολλο αξιολόγησης του τραυλισμού στη σχολική ηλικία. Ανεξάρτητα εάν ένα παιδί θα ακολουθήσει τη θεραπεία Λεξιπόντιξ ή όχι, η Διερευνητική Διαδικασία Λεξιπόντιξ αποτυπώνει τις συνολικές ανάγκες του παιδιού στη βάση των οποίων σχεδιάζζεται οποιοδήποτε πρόγραμμα παρέμβασης.Μάθε περισσότερα »

Tele-ΚΕΘΤ

Για τα παιδιά και τις οικογένειες που ζουν μακριά από την Αθήνα παρέχεται εξειδικευμένη Διερεύνηση του τραυλισμού του παιδιού και προτάσεις θεραπείας και, υπό προυποθέσεις, θεραπευτική υποστήριξη.Μάθε περισσότερα »

Άλλες Αναπτυξιακές Διαταραχές και Τραυλισμός

Ο τραυλισμός μπορεί να συνυπάρχει με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές ή σύνδρομα. Η θεραπεία στο ΚΕΘΤ απευθύνεται στο σύνολο των αναγκών του παιδιού. Η θεραπεία για τις συνοδές διαταραχές γίνεται με ιδιαίτερο τρόπο λόγω της διαταραχής στη ροή της ομιλίας και στον κατάλληλο χρόνο.Μάθε περισσότερα »
Language