Ομαδική Θεραπεία Εφήβων

Με Στόχο τον Έλεγχο

Εντατικό Ομαδικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα για Εφήβους που Τραυλίζουν

Ομαδικό πρόγραμμα θεραπείας για εφήβους διάρκειας 3 εβδομάδων. Υλοποιείται μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς και πριν τις διακοπές, ώστε να μην επιβαρύνεται το καθημερινό πρόγραμμα του εφήβου από τον χρόνο της λογοθεραπεία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και δοκιμασμένα προγράμματα του ΚΕΘΤ.  Αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεραπείας και για τον λόγο αυτό είναι ιδανικό για όσους ζουν μακριά από την Αθήνα.

Ηλικίες: 13-17 ετών

Διάρκεια:  75 ώρες συνολικά – 3 εβδομάδες

Συμμετέχουν: 3-5 έφηβοι

Διάρκεια συνεδρίας: 5 ώρες καθημερινά

Αριθμός θεραπευτών: 1-2 θεραπευτές

Κάθε ένα από τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι ιδιαίτερο. Ο κορμός της θεραπευτικής προσέγγισης βασίζεται στις αρχές της Θεραπείας Τροποποίησης Τραυλισμού (Van Riper, 1971), αλλά υιοθετούνται κλινικές πρακτικές από τη Θεραπεία Μείωσης της Αποφυγής (Sheehan, 1953) τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) και Βραχεία Θεραπεία Εστίσασης στη Λύση (SFBT). Οι κλινικές πρακτικές παραμετροποιούνται με βάση τη σύσταση κάθε ομάδας, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και οι προσδοκίες κάθε εφήβου που συμμετέχει. Βασικοί στόχοι της θεραπείας είναι

  • ο έλεγχος της ομιλίας
  • η αλλαγή των στάσεων και ο έλεγχος των συναισθημάτων που σχετίζονται με την ομιλία
  • η ενδυνάμωση και υποστήριξη του εφήβου κατά την προσπάθεια της επικοινωνιακής αλλαγής
  • η γενίκευση της αλλαγής σε επικοινωνιακά περιβάλλοντα που προβληματίζουν ιδιαίτερα τους εφήβους όπως είναι η σχολική τάξη ή η παρέα συνομηλίκων και η εκπαίδευση του περιβάλλοντος
  • η μεγιστοποίηση της επικοινωνιακής λειτουργικότητας

Πραγματοποιούνται δύο ομαδικά προγράμματα το χρόνο. Ένα μετά τις εξετάσεις του Ιουνίου και ένα στο τέλος Αυγούστου μέχρι το άνοιγμα των σχολείων. Τα προγράμματα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια σχολικών διακοπών, ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και έφηβοι που κατοικούν εκτός Αθηνών αλλά και για να μην επιβαρύνεται περαιτέρω το βαρύ πρόγραμμα σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων των παιδιών αυτής της ηλικίας.

Συχνές ερωτήσεις για την Ομαδική Θεραπεία

Θα σταματήσω να τραυλίζω;

Μπορείς να καταφέρεις να ελέγχεις την ομιλία σου και τα συναισθήματά σου στην επικοινωνία σου με τους άλλους, να διαλέγεις τον τρόπο που θα μιλάς σε κάθε περίσταση και να κάνεις όλα όσα θα έκανες αν δεν τραύλιζες. Ο τραυλισμός θα υπάρχει σε κάποιο βαθμό αλλά μπορεί να μην επηρεάζει την επικοινωνία σου, τη σκέψη σου και την κοινωνικότητά σου.

Είναι αρκετή η Ομαδική Θεραπεία;

Το πρόγραμμα “με στόχο τον έλεγχο” είναι ολοκληρωμένη θεραπεία και συνήθως δεν απαιτείται κάποια άλλη παρέμβαση. Ωστόσο, αν κάποιο μέλος της ομάδας, μετά το τέλος της ομαδικής θεραπείας ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, έχει κάποιο συγκεκριμένο αίτημα, αυτό μπορεί να το καλύψει με ατομική θεραπεία.

Μήπως να κάνω ατομική θεραπεία;

Η συμμετοχή στην ομάδα είναι ευκαιρία επικοινωνίας με άλλους εφήβους που τραυλίζουν και αυτό είναι θεραπευτικό από μόνο του. Η ομάδα προσομοιάζει τη συνηθέστερη περίσταση επικοινωνίας στην οποία βρίσκονται οι έφηβοι, την ομάδα συνομιλίκων. Η εξάσκηση-αλλαγή μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της ομάδας οδηγεί στη γενίκευση των αποτελεσμάτων και στις πραγματικές συνθήκες της ομάδα των φίλων. Η αρχική επιφυλακτικότητα γίνεται δυναμική αλλαγής μέσα στην πρώτη ώρα.

Η διάρκεια είναι πάντα 3 εβδομάδες;

Κατά διαστήματα στο ΚΕΘΤ οργανώνουμε Ομάδες Θεραπείας για Εφήβους μικρότερης διάρκειας για να καλύψουμε ιδιαίτερα αιτήματα. Συνήθως οι ομάδες αυτές συμπληρώνουν ή ακολουθούνται από ατομικές θεραπείες.

Είπαν για το πρόγραμμα

… το πρόγραμμα ήταν κάτι παραπάνω από εποικοδομητικό και πιστεύω ότι το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό του ήταν ότι μπόρεσα να συναναστραφώ με άτομα που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με μένα …

“…πιστεύω πως η ομιλία μου έχει βελτιωθεί αρκετά και έχω αποκτήσεις ένα θάρρος το οποίο μου έλλειπε πριν ενσωματωθώ στο πρόγραμμα. Για μένα αυτό το πρόγραμμα μου έκανε πολύ καλό και αν συνεχίσω να κάνω αρκετές τεχνικές θα βελτιωθεί αισθητά η ομιλία μου. Το πρόγραμμα με δυο λόγια ήταν πάρα πολύ αποδοτικό.”

Διαβάστε όλο το κείμενο

Προσεχή Προγράμματα

Language