Δοκιμασίες CAT και KiddyCAT

Τα πρώτα σταθμισμένα εργαλεία για τον τραυλισμό στην ελληνική γλώσσα και σε ελληνικό πληθυσμό είναι εδώ! 

Δύο δοκιμασίες για τη διερεύνηση των επικοινωνιακών στάσεων παιδιών που τραυλίζουν, μία για την προσχολική ηλικία, το KiddyCAT και μία για τη σχολική, το CAT, προσαρμόστηκαν και σταθμίστηκαν στην ελληνική γλώσσα από την ελληνική ερευνητική ομάδα για τον τραυλισμό.  Η ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από τους Δ.Μαρούσο, Κ.Ντούρου, Μ. Παφίτη και Γ.Φούρλα εργάστηκε εθελοντικά για μία τετραετία περίπου για την στάθμιση των εργαλείων και συνέβαλλε στην ελεύθερη διάθεσή τους από τον ΠΣΛ και τον ΣΥΕΛΚ.

Οι δοκιμασίες διερευνούν τον τρόπο που τα παιδιά σκέφτονται για τον τραυλισμό τους, αποτελούν δείκτες προσανατολισμού της θεραπείας και βελτιώσουν το έργο του κλινικού διευρύνοντας τον φακό εστίασης της κλινικής του παρέμβασης. Επιπλέον τα σταθμισμένα αυτά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν ερευνητικά σε ελληνόφωνους πληθυσμούς παιδιών που τραυλίζουν. Τα εργαλεία διατίθενται ελεύθερα σε όλους τους θεραπευτές από την ιστοσελίδα του ΠΣΛ.

Το  ΚΕΘΤ ευχαριστεί ιδιαιτέρως τα παιδιά που συμμετείχαν στα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΤ και τους γονείς τους που έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για συμμετοχή στην έρευνα. Με τον τρόπο αυτό έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην καλύτερη διερεύνηση του τραυλισμού παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας στη χώρα μας.
Τους ευχαριστούμε θερμά
.

Η χρήση του CAT και του KiddyCAT στο ΚΕΘΤ

Η θεραπευτική ομάδα ΚΕΘΤ έχει ενσωματώσει εδώ και αρκετά χρόνια τη δοκιμασία KiddyCAT στο πρωτόκολλο που ακολουθείται στο ΚΕΘΤ για τη διερεύνηση του τραυλισμού στην προσχολική ηλικία. Η δοκιμασία δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση της συνολικής εικόνας της επικοινωνίας του παιδιού με τραυλισμό και για την κατανόηση της δυσκολίας του. Η δοκιμασία CAT έχει ενσωματωθεί στη Διερευνητική Διαδικασία του προγράμματος Λεξιπόντιξ και δίνει δεδομένα που συμβάλλουν στην περιγραφή της συνολικής εμπειρίας τραυλισμού παιδιών σχολικής ηλικίας. Η εμπειρία μας από τη διαδικασία χορήγησης και στάθμισης των δοκιμασιών μας εξοπλίζει με μοναδική γνώση για την κατανόηση των αποτελεσμάτων και τη χρήση τους στο σχεδιασμό θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Η ερευνητική ομάδα έχει ήδη δημοσιεύσει επιστημονικές ανακοινώσεις για τα εργαλεία CAT και KiddyCAT και τα έχει χρησιμοποιήσει σε σχετικές μελέτες:

  • Ntourou, Κ., Fourlas, G., Marousos, D., Paphiti, M. & Vanryckeghem, M. (2018). Behavior Assessment Battery: Normative and comparative study of Greek-speaking school-age children who stutter. Poster presented at International Fluency Association 2018 World Congress, Hiroshima.
  • Ntourou, Κ., Marousos, D., Paphiti, M., Fourlas, G., & Vanryckeghem, M. (2016). Communication attitude of preschool and school-age Greek-speaking children who do and do not stutter. Poster presented at the annual conference of the American Speech-Language-Hearing Association, ASHA Convention, 17-20 November 2016, Philadelphia, PN.
  • Ntourou, Κ., Fourlas, G., Marousos, D., & Paphiti, M. (2017). Impact of stuttering in Greek-speaking preschool-age children and their parents. Poster presented at 11th Oxford Dysfluency Conference, St Catherine’s College, Oxford, UK.
  • Ntourou, Κ., Fourlas, G., Marousos, D., & Paphiti, M. (2018). Impact of stuttering in Greek-speaking preschoolers and their parents: Preliminary Findings. Poster presented at 6th European Symposium on Fluency Disorders, Thomas More Antwerp.
Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία και εκδήλωση ενδιαφέροντος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Language