Ο τραυλισμός είναι ψυχολογικό πρόβλημα;

Ο τραυλισμός χαρακτηρίζεται ως πολυπαραγοντική δυσκολία, είναι δηλαδή η συνισταμένη πολλών και διαφορετικών παραγόντων που ομαδοποιούνται σε οργανικούς, γλωσσικούς, ψυχολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι οργανικοί και γλωσσικοί παράγοντες εξηγούν περισσότερο γιατί ένα παιδί ξεκινά να τραυλίζει και σχετίζονται με την οργανική προδιάθεση του παιδιού να εμφανίσει τραυλισμό. Οι ψυχολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες εξηγούν περισσότερο γιατί ένα παιδί συνεχίζει να τραυλίζει. Στη βάση του πολυπαραγοντικού μοντέλου που αναφέραμε πιο πάνω, οι ψυχολογικοί παράγοντες που συμμετέχουν στον τραυλισμό σχετίζονται με την ιδιοσυγκρασία (ευερέθιστα παιδιά, με υψηλή αντιδραστικότητα και χαμηλή ικανότητα διαχείριση.

Ο εξελικτικός τραυλισμός, ο τραυλισμός δηλαδή που εμφανίζεται στην προσχολική ηλικία και μπορεί, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, να συνεχιστεί μέχρι την ενήλικη ζωή, δεν αποτελεί ψυχολογικό πρόβλημα.

Υπάρχει, ο ψυχογενής τραυλισμός, που είναι ξεχωριστή κατηγορία και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία ως αποτέλεσμα ψυχικού τραύματος ή άλλης ψυχικής κατάστασης. Είναι σπανιότερος και έχει καλύτερη πρόγνωση.  Αυτό που όλοι εννοούμε όταν λέμε τραυλισμός, είναι ο εξελικτικός και όχι ο ψυχογενής τραυλισμός.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία και εκδήλωση ενδιαφέροντος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Language