Τα Kinems στο ΚΕΘΤ

 

Τα Kinems είναι θεραπευτικά – εκπαιδευτικά παιχνίδια σε διαδραστικό ηλεκτρονικό περιβάλλον. Το παιδί αλληλεπιδρά με τα παιχνίδια με την κίνηση των χεριών και του σώματος, χωρίς ποντίκι ή πληκτρολόγιο.

Τo πρόγραμμα των Kinems στο ΚΕΘΤ απευθύνεται:

 • Σε παιδιά που τραυλίζουν: ενσωματώνονται επικουρικά στο πρόγραμμα θεραπείας του παιδιού που τραυλίζει και έχει ανάγκη εξέλιξης επιτελικών λειτουργιών όπως η συγκέντρωση προσοχής, η εργαζόμενη μνήμη, η διαχείριση της αναστολής, η γνωστική ευελιξία.
 • Σε παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες: γλωσσικές και φωνολογικές διαταραχές, διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, διαταραχές του γραπτού λόγου, διαταραχές ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).
 • Σε παιδιά με δυσκολίες μάθησης, που υπολείπονται μεταξύ άλλων σε δεξιότητες γραφοφωνημικής αντιστοίχισης, κατάτμησης και συγκερασμού φθόγγων και συλλαβών, προσανατολισμού στον χώρο, σε επιτελικές λειτουργίες καθώς και δεξιότητες αρίθμησης.
 • σε παιδιά χωρίς δυσκολίες που θέλουν να εξελίξουν δεξιότητες ή να ασκηθούν στη γλώσσα και στα μαθηματικά αξιοποιώντας ένα πρωτοποριακό, ελκυστικό, διαδραστικό, εξατομικευμένο, περιβάλλον μάθησης.

Τα Kinems βασίζονται θεωρητικά σε μια προσέγγιση για την μελέτη της νόησης και της γνωστικής ανάπτυξης που βρίσκεται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος και είναι γνωστή ως 4E: Embodied, Embedded, Enacted, and Extended. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η νόηση μορφοποιείται και δομείται μέσω της δυναμικής αλληλεπίδρασης του εγκεφάλου, του σώματος και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα τα 4E (Embodied, Embedded, Enacted, and Extended) σύμφωνα με τους Schiavio & van der Schyff (2018), περιγράφονται ως εξής:

 • Embodied: Cognition cannot be fully described in terms of abstract mental processes (i.e., in terms of representations). Rather, it must involve the entire body of the living system (brain and body).
 • Embedded: Cognition is not an isolated event separated from the agent’s ecological niche. Instead, it displays layers of co-determination with physical, social, and cultural aspects of the world.
 • Extended: Cognition is often offloaded into biological beings and non-biological devices to serve a variety of functions that would be impossible (or too difficult) to be achieved by only relying on the agent’s own mental processes.
 • Enactive: Cognition is conceived of as the set of meaningful relationships determined by an adaptive two-way exchange between the biological and phenomenological complexity of living creatures and the environments they inhabit and actively shape.

Τα Kinems:

 • προσαρμόζονται για να καλύψουν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ή θεραπευτικές ανάγκες κάθε παιδιού
 • παρέχουν ένα δομημένο πρόγραμμα θεραπείας με διαρκή καταγραφή της εξέλιξης και δυναμική αναθεώρηση στόχων
 • περιλαμβάνουν ελκυστικές, εξατομικευμένες δραστηριότητες
 • υποστηρίζονται από ερευνητικά δεδομένα
 • είναι κατασκευασμένα στην Ελληνική γλώσσα

Κλείστε ένα δωρεάν ατομικό ραντεβού για να γνωρίσετε τα Κinems
ΕΔΩ

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία και εκδήλωση ενδιαφέροντος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Language