Μετρητής % Τραυλισμού

Ο Μετρητής % Τραυλισμού αποτελεί μια λογοθεραπευτική εφαρμογή για την καταγραφή του αριθμού των επεισοδίων τραυλισμού σε ένα δείγμα ομιλίας και τον υπολογισμό της συχνότητας εμφάνισης των επεισοδίων επί τοις εκατό. Το μέγεθος αυτό αναφέρεται ως «ποσοστό συλλαβών τραυλισμού» και συμβολίζεται στην βιβλιογραφία ως %SS.

Γιατί είναι σημαντική η μέτρηση της συχνότητας των επεισοδίων τραυλισμού;

 • Ήδη από τη δεκαετία του ’30, η καταγραφή των συμπτωμάτων του τραυλισμού και η καταμέτρησή τους, χρησιμοποιείτο για να αποτυπώσει την παρουσία ή μη διαταραχής στη ροή της ομιλίας (Davis, 1939). ΄Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του υπολογισμού του ποσοστού συλλαβών τραυλισμού είναι η αντικειμενική μέτρηση σε αντίθεση με τη την υποκειμενική κρίση για το πόσο συχνά εμφανίζει κάποιος δυσροές.
 • Ένα δεύτερο πλεονέκτημα αποτελεί η χρήση της μέτρησης %SS σε συγκρίσεις με τις τιμές που αναφέρονται στις διάφορες έρευνες και στις νόρμες των δοκιμασιών.
 • Επίσης, η καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης των συμπτωμάτων τραυλισμού μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση του τραυλισμού από τον βατταρισμό (ταχυλαλία) καθώς και του τραυλισμού από τις αναμενόμενες τυπικές δυσροές.
 • Η ποσοτικοποίηση της συχνότητας εμφάνισης των συμπτωμάτων τραυλισμού βοηθάει τον λογοθεραπευτή στην εκτίμηση της πρόγνωσης και της πορείας του τραυλισμού.
 • Τέλος, ο Μετρητής % Τραυλισμού αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον λογοθεραπευτή στη σύγκριση της συχνότητας εμφάνισης των συμπτωμάτων πριν και μετά το πέρας της λογοθεραπευτικής παρέμβασης.

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.

 1. Η λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής πραγματοποιείται μέσω του PlayStore.
 2. Μετά την εγκατάσταση η εφαρμογή είναι έτοιμη για τη μέτρηση του ποσοστού συλλαβών τραυλισμού στα ηχογραφημένα ή βιντεοσκοπημένα δείγματα ομιλίας που έχει λάβει ο λογοθεραπευτής από το παιδί/ενήλικο.
 3. Η εφαρμογή ανοίγει πατώντας το σχετικό εικονίδιο και επιλέγοντας από το κεντρικό μενού «Μετρητής ΔΟΤ».
 4. Στον μετρητή υπάρχουν τρία κουμπιά, ένα με το σύμβολο «+» κάτω από την καταμέτρηση «Συλλαβές», ένα με το σύμβολο «+» κάτω από την καταμέτρηση «ΔΟΤ» και ένα με την ένδειξη «Reset».
 5. Για κάθε συλλαβή που ακούμε στο δείγμα ομιλίας που αναλύουμε, πατάμε το κουμπί με το σύμβολο «+» κάτω από την καταμέτρηση «Συλλαβές». Στην καταμέτρηση «Συλλαβές» αναγράφεται ο συνολικός αριθμός συλλαβών του δείγματος.
 6. Για κάθε σύμπτωμα τραυλισμού που αναγνωρίζουμε και χαρακτηρίζουμε στο δείγμα ομιλίας  σαν επεισόδιο τραυλισμού (Δυσροή Ομοιάζουσα Τραυλισμού -ΔΟΤ), πατάμε το κουμπί με το σύμβολο «+» κάτω από την καταμέτρηση «ΔΟΤ». Στην καταμέτρηση «ΔΟΤ» αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των συμπτωμάτων τραυλισμού.
 7. Στο πάνω μέρος της οθόνης με ένδειξη «Συχνότητα Δυσροών» υπολογίζεται αυτόματα και εμφανίζεται το τελικό ποσοστό εμφάνισης των συμπτωμάτων τραυλισμού.
 8. Το κουμπί «Reset» μηδενίζει την όποια καταγραφή πραγματοποιήσαμε προηγουμένως, επιτρέποντας μια νέα μέτρηση.
 9. Η επιστροφή στο αρχικό μενού γίνεται πατώντας το σήμα του ΚΕΘΤ, το οποίο εμφανίζεται πάνω δεξιά.

Κατεβάστε την Εφαρμογή

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον εξειδικευμένο λογοθεραπευτή στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας, κ. Ηλία Σπυρίδη

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία και εκδήλωση ενδιαφέροντος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Language