Τραυλισμός στα Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Παροδικός ή Μόνιμος Tραυλισμός;

Η εμφάνιση συμπτωμάτων τραυλισμού εύλογα πυροδοτεί ανησυχία στους γονείς οι οποίοι αναζητούν πληροφορίες και κατευθύνσεις για τον κατάλληλο χειρισμό. H συχνότερη συμβουλή που συνήθως λαμβάνουν είναι «μη δώσεις σημασία και θα περάσει». Είναι όμως αυτή μια ασφαλής συμβουλή;

Η συμβουλή θα περάσει ταυτίζεται με την επιθυμία των γονέων αλλά δεν είναι η ασφαλέστερη.

Ενώ τα περισσότερα παιδιά που ξεκινούν να τραυλίζουν μπορεί πράγματι να ξεπεράσουν τη δυσκολία τους στο επόμενο σύντομο διάστημα, υπάρχουν και άλλα που έχουν υψηλό κίνδυνο εμμονής του τραυλισμού.

Στο ΚΕΘΤ:

 • Διερευνούμε την πιθανότητα του παιδιού να εξελίξει χρόνιο τραυλισμό
 • Υποστηρίζουμε τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τη δυσκολία του παιδιούκαι τους ενδυναμώνουμε να την διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο.
 • Συζητάμε πιθανούς τρόπους παρέμβασης

Αισθανθείτε τη σιγουριά ότι κάνετε ακριβώς αυτό που έχει ανάγκη το παιδί σας.

  Το όνομά σας (απαιτείται)

  Το E-mail σας (απαιτείται)

  Θέμα

  Το μήνυμά σας

  Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

  Διάγνωση Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας

  Το ΚΕΘΤ παρέχει εξειδικευμένη διάγνωση για παιδιά προσχολικής ηλικίας που ξεκινούν να τραυλίζουν ή τραυλίζουν για κάποιο διάστημα.

  Για τα παιδιά ηλικίας 2-6 χρονών η διαγνωστική διερεύνηση κρίνεται απαραίτητη αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

  Η διαγνωστική διερεύνηση στο Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού είναι διεξοδική και συνήθως ολοκληρώνεται σε μία έως τέσσερις συνεδρίες.

  Διερευνάται ο βαθμός επικινδυνότητας του παιδιού να εξελίξει χρόνιο τραυλισμό.

  Οι εξειδικευμένοι λογοθεραπευτές του ΚΕΘΤ συνεκτιμούν μαζί με τους γονείς τα αντικειμενικά δεδομένα της αξιολόγησης και τις παραμέτρους της δυσκολίας του παιδιού και λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις για τον καταλληλότερο τρόπο παρέμβασης.

  Ηλικίες: 2-7 ετών

  Διάρκεια:  1-4 συνεδρίες

  Συμμετέχουν: γονείς και παιδί

  Διάρκεια συνεδρίας: συνεδρίες γονέων 90′, παιδιού 60′

  Αριθμός θεραπευτών: 1 θεραπευτής

  Συχνές ερωτήσεις για τη Διερευνητική Διαδικασία

  Μπορούν να έρθουν πρώτα οι γονείς;

  Συνήθως βλέπουμε πρώτα τους γονείς. Συζητάμε και συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη του παιδιού και στην εξέλιξη του τραυλισμού. Από κοινού και με βάση τα δεδομένα αποφασίζουμε για τα επόμενα βήματα. Εάν οι γονείς αποφασίσουν να μη συνεχίσουν τη διαδικασία της διερεύνησης λαμβάνουν πληροφορίες για τη διαχείρηση του τραυλισμού του παιδιού. Εάν αποφασίσουν να προχωρήσουν συζητούμε τη διαδικασία.

  Πρέπει να συμμετέχουν και οι 2 γονείς;

  Ναι, μας ενδιαφέρει η οπτική και των δύο γονιών ακόμα κι αν έχουν διαφορετικές απόψεις. Ρυθμίσεις γίνονται όταν η παρουσία ενός από τους δύο γονείς είναι αδύνατη.

  Είναι ασφαλής διαδικασία για το παιδί;

  Απολύτως ασφαλής. Το πρωτόκολλο αξιολόγησης που ακολουθούμε είναι κλινικά δοκιμασμένο και μελετημένο ειδικά για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Η διερεύνηση γίνεται μέσα από το παιχνίδι με τη συμμετοχή των γονέων. Η διαδικασία είναι γνωστή στους γονείς και τίποτε δε γίνεται χωρίς οι ίδιοι να αισθάνονται ότι είναι ασφαλές για το παιδί τους.

  Μπορώ να λάβω γραπτή αναφορά;

  Ναι, για όλα τα παιδιά συντάσσεται αναλυτική αναφορά και αποστέλλεται στους γονείς μετά από εύλογο χρονικό διάστημα.

  Αξιοποιούνται οι περιγραφές των γονέων και τα δεδομένα που παρέχουν, για την κατανόηση της δυσκολίας του παιδιού. Διερευνάται το είδος και η σοβαρότητα της διαταραχής στη ροή της ομιλίας. Διερευνάται ο αντίκτυπος του τραυλισμού στην επικοινωνία του παιδιού. Αξιολογείται η γλωσσική ανάπτυξη και η επικοινωνιακή λειτουργία.  Εντοπίζονται πιθανοί περιβαλλοντικοί και συναισθηματικοί παράγοντες που πιθανώς να εμπλέκονται στη γένεση και τη διατήρηση των συμπτωμάτων. Αναλύονται τα δεδομένα, γίνονται διαγνωστικές υποθέσεις, διερευνάται το καταλληλότερο σχήμα και ο καταλληλότερος χρόνος παρέμβασης.

  Αν αυτό που έχει ανάγκη το παιδί είναι χρόνος, ενδυναμώνουμε τους γονείς σε θέματα χειρισμών και βάζουμε το παιδί σε παρακολούθηση. Εάν είναι απαραίτητο το παιδί να κάνει θεραπεία, συζητούνται όλες οι θεραπευτικές επιλογές.

  Ενημερώνονται οι γονείς και παίρνονται αποφάσεις από κοινού. Δίνονται εξειδικευμένες συμβουλές και κατευθύνσεις για τον χειρισμό των δυσκολιών στη ροή στους γονείς και σε όσους εμπλέκονται με το παιδί. Στην περίπτωση που απαιτείται θεραπεία, συζητούνται όλες οι θεραπευτικές επιλογές, προτείνεται ο καταλληλότερος τρόπος παρέμβασης και εξηγείται ο ρόλος των γονιών και ο ρόλος του θεραπευτή. Προτείνεται συνεργασία με επαγγελματίες από άλλες ειδικότητες, όταν κρίνεται αναγκαίο.

  Language