Θέσεις Εργασίας

Ευκαιρίες καριέρας

Το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού στελεχώνεται από μία δυναμική θεραπευτική ομάδα ή οποία διευρύνεται κατά διαστήματα για να υποστηρίξει τα νέα θεραπευτικά προγράμματα και τις αναπτυσσόμενες δραστηριότητες του Κέντρου. Εάν ενδιαφέρεστε για μια μελλοντική συνεργασία με το ΚΕΘΤ και την θεραπευτική του ομάδα, εάν έχετε εξειδίκευση στις διαταραχές ροής της ομιλίας ή πραγματικό ενδιαφέρον για εξειδίκευση στις διαταραχές ροής της ομιλίας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@travlismos.gr

Περιγραφή Κλινικού Aντικειμένου:
Ο συνεργάτης θεραπευτής  θα αναλάβει αξιολογήσεις και θεραπείες παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας με διαταραχές ροής της ομιλίας. Θα συντάσσει, θα αναπτύσσει και θα αναπροσδιορίζει σχέδια θεραπείας για τα περιστατικά που αναλαμβάνει. Θα συμβουλεύει την οικογένεια και θα συνεργάζεται/εμπλέκει τους γονείς στη θεραπευτική διαδικασία. Θα έχει στενή συνεργασία με τους άλλους ειδικούς που ασχολούνται με το παιδί και θα εργάζεται σε στενή συνεργασία με το σχολείο του παιδιού. Θα συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του ΚΕΘΤ και θα εποπτεύεται ακολουθώντας τις θεσμοθετημένες διαδικασίες εποπτείας και εσωτερικής εκπαίδευσης. Ο θεραπευτής που θα επιλεγεί θα ακολουθήσει σταδιακή εκπαίδευση στις εξειδικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται στο ΚΕΘΤ . Η ανάληψη κλινικού έργου θα γίνει σταδιακά με βάση το επίπεδο κατάρτισης και το ρυθμό ανταπόκρισης στην εξελισσόμενη εκπαίδευση κλινικής εξειδίκευσης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο λογοθεραπείας ή μεταπτυχιακό επαγγελματικό δίπλωμα στη λογοθεραπεία.
 • ‘Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογοθεραπευτή
 • Κλινικό, επιστημονικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον στις διαταραχές ροής της ομιλίας. Κλινική εξειδίκευση στις διαταραχές ροής της ομιλίας επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
 • Προηγούμενη κλινική εμπειρία είναι επιθυμητή.
 • Ικανότητα θεραπευτικής εργασίας με τους γονείς και εμπλοκής των γονέων στη θεραπεία. Ικανότητα συνεργασίας με άλλους ειδικούς και εκπαιδευτικούς.
 • Ικανότητα κλινικής αντιμετώπισης εξελικτικών γλωσσικών και φωνολογικών διαταραχών όπως και πραγματολογικών διαταραχών.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και εξαιρετική γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (office, προγράμματα επεξεργασίας ήχου και εικόνας, γνώση χειρισμού web2 εφαρμογών)
 • Εργατικότητα, θέληση για μάθηση και εξέλιξη. Ικανότητα συνεργασίας με τα μέλη της ομάδας των κλινικών του ΚΕΘΤ.
 • Δυνατότητα δέσμευσης χρόνου για το πρόγραμμα εκπαίδευσης-κλινικής εξειδίκευσης και για τις δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Παρέχονται:

 • Εξαιρετικοί όροι συνεργασίας και προοπτικές εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης.
 • Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εποπτεία, συμμετοχή και υποστήριξη του κλινικού έργου από την επιστημονική ομάδα του ΚΕΘΤ.
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης προσωπικών ιδεών και στόχων.

Δήλωση Ενδιαφέροντος Συνεργασίας

Aποστείλατε πλήρες βιογραφικό  στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@travlismos.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία και εκδήλωση ενδιαφέροντος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Language