Δήλωση Συμμετοχής – Palin PCI – 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Δήλωση Συμμετοχής

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στη Θεραπεία Palin PCI

Σεμινάριο για λογοθεραπευτές
Αθήνα, 19 & 20 Οκτωβρίου 2019.

Κόστος Συμμετοχής 250€ μέχρι 31 Ιουλίου 2019 και 300€ μετά την 1/08/19

Όνομα*

Επώνυμο*

Ειδικότητα *

Τηλέφωνο *

Όνομα Χώρου Εργασίας *

email *

Θα θέλατε να εκδοθεί (παρακαλώ επιλέξτε)

Επωνυμία

Επάγγελμα

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Τηλ.

Διεύθυνση

Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.

Translate »