Δήλωση Συμμετοχής – Palin PCI – 11 & 12 ΜΑΪΟΥ 2019

Δήλωση Συμμετοχής

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στη Θεραπεία Palin PCI

Σεμινάριο για λογοθεραπευτές
Αθήνα, 11 & 12 Μαϊου 2019.

Κόστος Συμμετοχής 240€ μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019 και 290€ μετά την 1/03/19

Όνομα*

Επώνυμο*

Ειδικότητα *

Τηλέφωνο *

Όνομα Χώρου Εργασίας *

email *

Θα θέλατε να εκδοθεί (παρακαλώ επιλέξτε)

Επωνυμία

Επάγγελμα

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Τηλ.

Διεύθυνση

Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.

Translate »