Δήλωση Συμμετοχής – Λεξιπόντιξ – 17 & 18 ΝΟΕ-2018

Δήλωση Συμμετοχής

Λεξιπόντιξ - Επίπεδο-1

Επίσημη Εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία
Θεσσαλονίκη, 17 & 18 Νοεμβρίου, 2018.

Συμμετοχή 290 € μέχρι 31/10/18 & 340 € από την 1/11/18 και μετά

Στην τιμή του σεμιναρίου συμπεριλαμβάνεται το εγχειρίδιο της Διερευνητικής Διαδικασίας (Τόμος-Ι) του προγράμματος.

Όνομα*

Επώνυμο*

Ειδικότητα *

Τηλέφωνο *

Όνομα Χώρου Εργασίας *

email *

Θα θέλατε να εκδοθεί (παρακαλώ επιλέξτε)

Επωνυμία

Επάγγελμα

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Τηλ.

Διεύθυνση

Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.

Πληροφορίες Διοργάνωσης στο τηλέφωνο

24210-33320

Translate »