Δήλωση Συμμετοχής – Λεξιπόντιξ – 30 ΝΟΕ & 01 ΔΕΚ-2019

Δήλωση Συμμετοχής

Λεξιπόντιξ - Επίπεδο-1

Επίσημη Εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου & 01 Δεκεμβρίου, 2019.

Συμμετοχή 290 € μέχρι 31/10/19 & 340 € από την 1/11/19 και μετά

Στην τιμή του σεμιναρίου συμπεριλαμβάνεται το εγχειρίδιο της Διερευνητικής Διαδικασίας (Τόμος-Ι) του προγράμματος.

Όνομα*

Επώνυμο*

Ειδικότητα *

Τηλέφωνο *

Όνομα Χώρου Εργασίας *

email *

Θα θέλατε να εκδοθεί (παρακαλώ επιλέξτε)

Πόλη *


Επωνυμία

Επάγγελμα

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Τηλ.

Διεύθυνση

Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.

Πληροφορίες Διοργάνωσης στο τηλέφωνο

210 6916094

Translate »