Δήλωση Συμμετοχής – Λεξιπόντιξ – 5ήμερη εκπαίδευση στη Θεραπεία

Δήλωση Συμμετοχής

Λεξιπόντιξ - Επίπεδο-2

Επίσημη Εκπαίδευση στη ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αθήνα, 8,9 Φεβρουαρίου &  24,25,26 Απριλίου, 2020.

Συνολική Διάρκεια 5 ημέρες (40 ώρες)

Συμμετοχή 600€
(Εξόφληση 1ης δόσης 300€ μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2019 – Εξόφληση 2ης δόσης 300€ μέχρι 30 Ιανουαρίου 2020)

Το σεμινάριο απευθύνεται μόνο σε όσους έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το σεμινάριο επιπέδου-Ι: Επίσημη Εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ

Στην εκπαίδευση παρέχονται:

  • το βιβλίο Λεξιπόντιξ – Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας (Τόμος-ΙΙ: Θεραπεία)
  • ηλεκτρονικό αρχείο 106 σελίδων με εκτυπώσιμα έντυπα και κάρτες παιχνιδιών του προγράμματος θεραπείας
  • γεύμα και καφές για κάθε ημέρα εκπαίδευσης
  • βεβαίωση παρακολούθησης Επίπεδο-2 (προϋπόθεση η παρακολούθηση και των 40 ωρών της εκπαίδευσης)

Πολιτική Ακυρώσεων: Για ακυρώσεις μέχρι 10 Ιανουαρίου επιστρέφεται το σύνολο του ποσού. Για ακυρώσεις από τις 10 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιανουαρίου παρακρατείται το ποσό της πρώτης δόσης. Για ακυρώσεις μετά τις 30 Ιανουαρίου παρακρατείται το σύνολο του ποσού συμμετοχής.

Όνομα*

Επώνυμο*

Ειδικότητα *

Τηλέφωνο *

Όνομα Χώρου Εργασίας *

email *

Θα θέλατε να εκδοθεί (παρακαλώ επιλέξτε)

Πόλη *


Επωνυμία

Επάγγελμα

ΑΦΜ

ΔΟΥ

Τηλ.

Διεύθυνση

Σεμινάριο Λεξιπόντιξ Επίπεδο 2: Θεραπεία

Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.

Πληροφορίες Διοργάνωσης στο τηλέφωνο

24210 – 33320

Translate »