Δήλωση Συμμετοχής – Λεξιπόντιξ – Webinar Διερευνητική Διαδικασία & Θεραπεία

Δήλωση Συμμετοχής

Συνολική Επίσημη Εκπαίδευση Λογοθεραπευτών στο Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ

(ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ)
19-20 Νοεμβρίου και  16,17,18 Δεκεμβρίου, 2022.

Συνολική Διάρκεια 5 ημέρες (40 ώρες)

Συμμετοχή 600€
(Προκαταβολή 200€ μέχρι 10 Οκτωβρίου, 2022  –  Εξόφληση υπολοίπου 400€, μέχρι 1 Νοεμβρίου 2022)

Στην τιμή του σεμιναρίου συμπεριλαμβάνονται οι δύο τόμοι του εγχειριδίου του προγράμματος και το απαραίτητο συνοδευτικό ηλεκτρονικό υλικό  (φόρμες, παιχνίδια, έντυπα κλπ) για την κλινική εφαρμογή του προγράμματος.

Όροι Συμμετοχής – Πολιτική Ακυρώσεων:

 • Κατοχύρωση θέσης μόνο με την κατάθεση της προκαταβολής μέχρι 10 Οκτωβρίου 2022.
 • Ακυρώσεις – επιστροφές προκαταβολής γίνονται δεκτές μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2022. Μετά την ημερομηνία αυτή παρακρατείται το σύνολο της προκαταβολής.
 • Εξόφληση του συνολικού ποσού εκπαίδευσης μέχρι 1 Νοεμβρίου, 2022.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης της εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται τα καταβληθέντα ποσά.
 • Για οργανωτικούς λόγους θα τηρηθούν αυστηρά οι ανωτέρω προθεσμίες.
 • Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής αποδέχεστε τους παραπάνω όρους συμμετοχής.

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Ειδικότητα *

  Τηλέφωνο *

  Όνομα Χώρου Εργασίας *

  email *

  Θα θέλατε να εκδοθεί (παρακαλώ επιλέξτε)

  Πόλη *


  Επωνυμία

  Επάγγελμα

  ΑΦΜ

  ΔΟΥ

  Τηλ.

  Διεύθυνση

  Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.

  Πληροφορίες Διοργάνωσης στο τηλέφωνο του ΕΥ-ΛΕΓΕΙΝ

  24210-33320

  κα Ρούλα Χιώτη

  Translate »