Λεξιπόντιξ: Επίπεδο-2

Λεξιπόντιξ - Επίπεδο 2

Εκπαίδευση στη Θεραπεία του Προγράμματος
Επίσημη εκπαίδευση στη Θεραπεία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ. Η εκπαίδευση παρέχεται σε συνεργασία του ΚΕΘΤ με το Κέντρο ΕY ΛΕΓEIN

Επίπεδο Εκπαίδευσης Λεξιπόντιξ: 2

Απευθύνεται σε: λογοθεραπευτές

Διάρκεια: 40 ώρες – 5 ημέρες

Διαθεσιμότητα: 1 σεμινάριο το χρόνο

Αριθμός Συμμετεχόντων:  40

05-omada ketht lxpntx

Περιγραφή

Το πενθήμερο σεμινάριο εκπαιδεύει τον λογοθεραπευτή να σχεδιάζει και να υλοποιεί το πρόγραμμα παρέμβασης ΛΕΞΙΠΟΝΤΙΞ σε παιδιά σχολικής ηλικίας και περιλαμβάνει:

  • Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα για τις παρεμβάσεις σε παιδιά σχολικής ηλικίας με τραυλισμό
  • Σύνοψη των διαδικασιών της Διερευνητικής Διαδικασίας (αξιολόγησης) του προγράμματος και του Χάρτη Διατύπωσης (από την εκπαίδευση επιπέδου-1)
  • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα κλινικά εργαλεία του προγράμματος Λεξιπόντιξ: Μπλέ Εργαλεία (κλινικές πρακτικές PCI), Κόκκινα Εργαλεία (κλινικές πρακτικές CBT), Κίτρινα Εργαλεία (τεχνικές ομιλίας Fluency Shaping & Block Modification)
  • Εκπαίδευση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εξατομικευμένου πλάνου θεραπείας με βάση τα δεδομένα της Διερευνητικής Διαδικασίας
  • Εκπαίδευση στην αναθεώρηση πλάνου θεραπείας με βάση την εξέλιξη της θεραπείας
  • Εκπαίδευση στο θεραπευτικό ρόλο του κλινικού που καλείται να οργανώσει θεραπευτικές εμπειρίες για την επικοινωνιακή αναδόμηση ενός παιδιού σχολικής ηλικίας στη βάση της Βραχείας Θεραπείας Εστίασης στη Λύση (SFBT)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπαίδευση στο Επίπεδο-2: Εκπαίδευση στη Θεραπεία του προγράμματος Λεξιπόντιξ είναι η επιτυχής παρακολούθηση της πιστοποιημένης εκπαίδευση στο Επίπεδο-1: Εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ.

Συχνές ερωτήσεις για το σεμινάριο Λεξιπόντιξ

Τι είναι το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ;

Το Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα θεραπείας για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Η θεραπεία στοχεύει στην αναδόμηση της συνολικής εμπειρίας του τραυλισμού του παιδιού που τραυλίζει. Περιλαμβάνει τεχνικές ομιλίας, κλινικά εργαλεία για τις σκέψεις και τα συναισθήματα και στρατηγικές υποστήριξης από πρόσωπα του περιβάλλοντος. Μέσω της θεραπείας, παιδί και γονείς διευκολύνονται να επιτύχουν επιθυμητές αλλαγές στην ομιλία και την επικοινωνιακή λειτουργικότητα. Αξιοποιούνται κλινικές πρακτικές Βραχείας Θεραπείας Εστίασης στη Λύση (SFBT), Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT), Θεραπείας Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού (PCI) σε συνδυασμό με Τεχνικές ροής Ομιλίας (Block Modification & Fluency Shaping). Η θεραπεία διαρκεί 13 συνεδρίες (4 μήνες).

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης;

Ναι, δίνεται βεβαίωση επίσημης εκπαίδευσης στη Θεραπεία του προγράμματος Λεξιπόντιξ (Επίπεδο-2)

Το εγχειρίδιο παρέχεται;

Ναι, το εγχειρίδιο του προγράμματος θεραπείας παρέχεται στο σεμινάριο. Ο τίτλος της έκδοσης είναι: Φούρλας, Γ. & Μαρούσος, Δ. (2019). Λεξιπόντιξ: Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Τόμος ΙI: Θεραπεία. Αθήνα: Κωνσταντάρας, Ιατρικές Εκδόσεις. Παρέχεται επίσης, ηλεκτρονικό αρχείο 106 σελίδων με τις φόρμες  και τα καρτοπαιχνίδια που χρησιμοποιούνται στη Θεραπεία.

Πόσα είναι τα επίπεδα εκπαίδευσης Λεξιπόντιξ;

Η εκπαίδευση στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ περιλαμβάνει 4 επίπεδα εκπαίδευσης με διαφορετικό περιεχόμενο το καθένα. Κάθε επίπεδο δίνει  διαφορετικά δικαιώματα στον κλινικό που εκπαιδεύεται στο πρόγραμμα. Το επίπεδο 4 δίνει τη δυνατότητα αυτόνομης υλοποίησης του προγράμματος Λεξιπόντιξ. Δείτε τα επίπεδα εκπαίδευσης .

Οι ώρες προσμετρούνται στον EFS;

Ναι, οι ώρες παρακολούθησης μπορούν να συνυπολογιστούν στις ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τη διατήρηση ή απόκτηση του τίτλου European Fuency Specialist (EFS)

Είπαν για το Σεμινάριο

” Ένα σεμινάριο με ισορροπία θεωρητικού και βιωματικού μέρους. Με συνέπεια στο χρόνο και σεβασμό στους συμμετέχοντες. Ένιωσα άνετα να μοιραστώ ιδέες και προβληματισμούς με βοήθησε πολύ η αμεσότητα των εισηγητών. Ένα πρόγραμμα (Λεξιπόντιξ) που δίνει σταθερά βάση σε κάθε βήμα για τις θεραπείες ανεξαρτήτου εμπειρίας. Έχω μια εικόνα: πριν το σεμινάριο, ο τραυλισμός ήταν μια περιοχή γεμάτη μπλεγμένες γνώσεις σαν σκοινιά δεμένα, γεμάτα κόμπους. Σήμερα νιώθω ότι τα σχοινιά είναι εργαλεία από  τα οποία μπορώ να κρατηθώ για να πάω παραπέρα εκτιμώντας το που βρίσκομαι την κάθε στιγμή. Ευχαριστώ! ”       

” Εξαιρετικό! Ήταν διαδραστικό, οργανωμένο, με σεβασμό στο κοινό. Ένιωσα πολύ άνετα και απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα μου. Έχοντας εμπειρία από παρακολουθήσεις αρκετών σεμιναρίων το κατατάσσω στα καλύτερα. Περιμένω με ανυπομονησία το επόμενο επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ.”

” Το σεμινάριο Λεξιπόντιξ δίνει την ευκαιρία στο θεραπευτή να έχει μια ολιστική προσέγγιση στον τραυλισμό. Ενισχύει τον τρόπο συλλογής δεδομένων καθώς και την οργάνωση τους  σε πεδία. Εστιάζει στο θετικό, στις γνώσεις και δεξιότητες που ήδη έχουμε.”

” Από τα πιο χρήσιμα σεμινάρια στην επαγγελματική μου εκπαίδευση. Μας αλλάζει θετικά ως θεραπευτές και ανθρώπους.”

Διαβάστε όλο το κείμενο
Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία και εκδήλωση ενδιαφέροντος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Translate »