Λεξιπόντιξ: Επίπεδο-1

Λεξιπόντιξ - Επίπεδο 1

Εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος
Επίσημη εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ. Η εκπαίδευση παρέχεται σε συνεργασία με το Κέντρο ΕY ΛΕΓEIN

Επίπεδο Εκπαίδευσης Λεξιπόντιξ:  1

Απευθύνεται σε: λογοθεραπευτές

Διάρκεια: 17 ώρες – 2 ημέρες

Διαθεσιμότητα: 2 σεμινάρια το χρόνο

Αριθμός Συμμετεχόντων:  40

lxpntx-seminar-1-600Χ550

Περιγραφή

Το 2ήμερο σεμινάριο εκπαιδεύει τον λογοθεραπευτή να αξιολογεί τη συνολική εμπειρία τραυλισμού των παιδιών σχολικής ηλικίας στη βάση του ICF (International Classification of Functioning and Disability) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση σε σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σε σχέση με παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν
  • Εκπαίδευση στις διαδικασίες της Διερευνητικής Διαδικασίας (αξιολόγησης)
  • Εκπαίδευση στη χρήση των Διερευνητικών Εργαλείων του προγράμματος τα οποία παρέχονται στους συμμετέχοντες (δομημένες συνεντεύξεις οικογένειας, γονέων και παιδιού, πρωτόκολλο σωματικής λειτουργίας, δομημένα ερωτηματολόγια, μετρήσεις/αξιολόγηση ροής ομιλίας)
  • Εκπαίδευση στην ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων και στην οργάνωσή τους σε συνοπτικό πίνακα (Χάρτη Διατύπωσης του Προγράμματος)
  • Εκπαίδευση στο σχεδιασμό του πλάνου θεραπείας με βάση τα δεδομένα της Διερευνητικής Διαδικασίας
  • Εκπαίδευση στο θεραπευτικό ρόλο του κλινικού που καλείται να διερευνήσει την εμπειρία του τραυλισμού ενός παιδιού σχολικής ηλικίας.

Η Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν ανεξάρτητα με το αν θα ακολουθήσουν το θεραπευτικό πρόγραμμα Λεξιπόντιξ.

Η Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί ένα παιδί στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ. Η πιστοποιημένη εκπαίδευση στο επίπεδο1: Εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπαίδευση στο επίπεδο 2: Εκπαίδευση στις κλινικές πρακτικές του προγράμματος Λεξιπόντιξ.

Συχνές ερωτήσεις για το σεμινάριο Λεξιπόντιξ

Τι είναι το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ;

Το Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα θεραπείας για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Η θεραπεία στοχεύει στην αναδόμηση της συνολικής εμπειρίας του τραυλισμού του παιδιού που τραυλίζει. Περιλαμβάνει τεχνικές ομιλίας, κλινικά εργαλεία για τις σκέψεις και τα συναισθήματα και στρατηγικές υποστήριξης από πρόσωπα του περιβάλλοντος. Μέσω της θεραπείας, παιδί και γονείς διευκολύνονται να επιτύχουν επιθυμητές αλλαγές στην ομιλία και την επικοινωνιακή λειτουργικότητα. Αξιοποιούνται κλινικές πρακτικές Βραχείας Θεραπείας Εστίασης στη Λύση (SFBT), Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT), Θεραπείας Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού (PCI) σε συνδυασμό με Τεχνικές ροής Ομιλίας (Block Modification & Fluency Shaping). Η θεραπεία διαρκεί 13 συνεδρίες (4 μήνες).

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης;

Ναι, δίνεται βεβαίωση επίσημης εκπαίδευσης στη Διερευνητική Διαδικασία του προγράμματος Λεξιπόντιξ (Επίπεδο-1)

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνεται στην τιμή;

Ναι, το εγχειρίδιο του προγράμματος θεραπείας συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του σεμιναρίου. Ο τίτλος της έκδοσης είναι: Φούρλας, Γ. & Μαρούσος, Δ. (2018). Λεξιπόντιξ: Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Τόμος I: Διερευνητική Διαδικασία. Αθήνα: Κωνσταντάρας, Ιατρικές Εκδόσεις. Συμπεριλαμβάνονται επίσης, όλες οι φόρμες  που χρησιμοποιούνται στη Διερευνητική Διαδικασία σε ηλεκτρονική μορφή που παρέχονται μόνο σε όσους παρακολουθούν την εκπαίδευση.

Πόσα είναι τα επίπεδα εκπαίδευσης Λεξιπόντιξ;

Η εκπαίδευση στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ περιλαμβάνει 4 επίπεδα εκπαίδευσης με διαφορετικό περιεχόμενο το καθένα. Κάθε επίπεδο δίνει  διαφορετικά δικαιώματα στον κλινικό που εκπαιδεύεται στο πρόγραμμα. Το επίπεδο 4 δίνει τη δυνατότητα αυτόνομης υλοποίησης του προγράμματος Λεξιπόντιξ. Δείτε τα επίπεδα εκπαίδευσης .

Οι ώρες προσμετρούνται στον EFS;

Ναι, οι ώρες παρακολούθησης μπορούν να συνυπολογιστούν στις ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τη διατήρηση ή απόκτηση του τίτλου European Fuency Specialist (EFS)

Είπαν για το Σεμινάριο

” Ένα σεμινάριο με ισορροπία θεωρητικού και βιωματικού μέρους. Με συνέπεια στο χρόνο και σεβασμό στους συμμετέχοντες. Ένιωσα άνετα να μοιραστώ ιδέες και προβληματισμούς με βοήθησε πολύ η αμεσότητα των εισηγητών. Ένα πρόγραμμα (Λεξιπόντιξ) που δίνει σταθερά βάση σε κάθε βήμα για τις θεραπείες ανεξαρτήτου εμπειρίας. Έχω μια εικόνα: πριν το σεμινάριο, ο τραυλισμός ήταν μια περιοχή γεμάτη μπλεγμένες γνώσεις σαν σκοινιά δεμένα, γεμάτα κόμπους. Σήμερα νιώθω ότι τα σχοινιά είναι εργαλεία από  τα οποία μπορώ να κρατηθώ για να πάω παραπέρα εκτιμώντας το που βρίσκομαι την κάθε στιγμή. Ευχαριστώ! ”       

” Εξαιρετικό! Ήταν διαδραστικό, οργανωμένο, με σεβασμό στο κοινό. Ένιωσα πολύ άνετα και απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα μου. Έχοντας εμπειρία από παρακολουθήσεις αρκετών σεμιναρίων το κατατάσσω στα καλύτερα. Περιμένω με ανυπομονησία το επόμενο επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ.”

” Το σεμινάριο Λεξιπόντιξ δίνει την ευκαιρία στο θεραπευτή να έχει μια ολιστική προσέγγιση στον τραυλισμό. Ενισχύει τον τρόπο συλλογής δεδομένων καθώς και την οργάνωση τους  σε πεδία. Εστιάζει στο θετικό, στις γνώσεις και δεξιότητες που ήδη έχουμε.”

” Από τα πιο χρήσιμα σεμινάρια στην επαγγελματική μου εκπαίδευση. Μας αλλάζει θετικά ως θεραπευτές και ανθρώπους.”

Διαβάστε όλο το κείμενο
Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία και εκδήλωση ενδιαφέροντος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Translate »