Θεραπεία Τραυλισμού: από τη θεωρία στην πράξη.

Θεραπεία Τραυλισμού: από τη θεωρία στην πράξη

Το βιωματικό αυτό σεμινάριο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε έναν λογοθεραπευτή για να αρχίσει να δουλεύει κλινικά με τις διαταραχές ροής της ομιλίας. Παρέχει επίσης, τις απαραίτητες θεωρητικές και κλινικές βάσεις για ατομική κλινική εποπτεία στο ΚΕΘΤ ή για την παρακολούθηση πιο εξειδικευμένων σεμιναρίων. Στον περισσότερο έμπειρο θεραπευτή παρέχει επικαιροποίηση των γνώσεων με βάση τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις στη θεραπεία του τραυλισμού.

Επίπεδο:  1

Απευθύνεται σε: λογοθεραπευτές

Διάρκεια: 16 ώρες – 2 ημέρες

Διαθεσιμότητα: 2 σεμινάρια το χρόνο

Αριθμός Συμμετεχόντων:  30

seminar-1-550x480-Thess

Περιγραφή

Μαθησιακό Αποτέλεσμα

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν το σύγχρονο θεωρητικό και κλινικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αντιμετωπίζονται οι διαταραχές ροής της ομιλίας.
 • Να αναγνωρίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο των κυριότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων και να κάνουν τη διασύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης.
 • Να γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία και πρακτικές αξιολόγησης.
 • Να ανακαλύψουν μέσα από κλινικά παραδείγματα διαγνωστικά κριτήρια, κλινικές πρακτικές και τα πιθανά αποτελέσματα της θεραπείας.
 • Να  χρησιμοποιούν τις σημαντικότερες τεχνικές διαχείρισης της ομιλίας και να συζητήσουν τον τρόπο χρήσης τους στη θεραπεία.
 • Να  αναγνωρίσουν ποιες κλινικές δεξιότητες ήδη έχουν σαν θεραπευτές που μπορούν να αξιοποιήσουν στη θεραπεία των διαταραχών ροής της ομιλίας και ποιες χρειάζεται να αναπτύξουν περαιτέρω.

Τα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα συζητούνται σε συνδυασμό με την παρουσίαση κλινικών περιστατικών και βιντεοσκοπημένου υλικού. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επεξεργαστούν βιντεοσκοπημένο υλικό και άλλα κλινικά δεδομένα, αναλύουν κλινικά παραδείγματα, και εξασκούνται σε τεχνικές διαχείρισης της ομιλίας και θεραπευτικές πρακτικές.

Τομείς που καλύπτονται στο σεμινάριο

Κατηγοριοποίηση, διαφορική διάγνωση, αιτιολογία, μοντέλα ερμηνείας των διαταραχών ροής της ομιλίας, πρακτικές ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης του τραυλισμού, αξιολόγηση του τραυλισμού με βάση πολυπαραγοντικά μοντέλα, αναφορά στις θεραπευτικές προσεγγίσεις Palin-Parent Child Interaction Therapy και στο Lidcombe Program για παιδιά προσχολικής ηλικίας, χρήση τεχνικών μορφοποίησης ροής της ομιλίας και τροποποίησης τραυλισμού, συζήτηση κλινικών πρακτικών για τα παιδιά σχολικής ηλικίας που στηρίζονται στις σημαντικότερες θεωρίες (block modification therapy, fluency shaping, avoidance reduction therapy, cognitive behavior therapy, solution focused brief therapy, personal construct therapy), αναφορά στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ, εισαγωγή στη θεραπεία εφήβων και ενηλίκων, ο ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, αναποτελεσματικές κλινικές πρακτικές, διάρκεια και συχνότητα θεραπείας, παλινδρόμηση και η διαχείριση της, χαρακτηριστικά του θεραπευτή τραυλισμού, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εποπτεία στις διαταραχές ροής της ομιλίας.

Το σεμινάριο είναι διαδραστικό και παραμετροποιείται με βάση το ενδιαφέρον και τις ανάγκες των συμμετεχόντων, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εργάζονται κλινικά με περιστατικά τραυλισμού με εποπτεία.

Συχνές ερωτήσεις για τo σεμινάριο

Τι σημαίνει σεμινάριο Επιπέδου 1;

Τα σεμινάρια του ΚΕΘΤ διαβαθμίζονται σε 3 επίπεδα ως προς το επίπεδο εξειδίκευσης που παρέχουν: Η διαβάθμιση σε Επίπεδο-1 έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Προαπαιτούμενα: απευθύνεται σε λογοθεραπευτές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας χωρίς εμπειρία  ή με μικρή εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας.
Μαθησιακό αποτέλεσμα: εισαγωγικές γενικές γνώσεις που δημιουργούν ένα πλαίσιο σκέψης και στάσης απέναντι στις διαταραχές ροής της ομιλίας απαραίτητο για την περεταίρω κλινική και θεωρητική μελέτη τους. Επίσης, κατάκτηση εισαγωγικών γνώσεων για την παρακολούθηση σεμιναρίων της διαβάθμισης 2. Η εκπαίδευση διαβάθμισης 1 είναι επαρκής για κλινική εργασία με τις διαταραχές ροής της ομιλίας με ταυτόχρονη εποπτεία.

Δεν έχω κλινική εμπειρία μπορώ να παρακολουθήσω σεμινάριο Eπιπέδου 1;

Η διαβάθμιση σκοπό έχει να περιγράψει το επίπεδο στο οποίο θα κινηθεί το σεμινάριο και ποιος έχει να ωφεληθεί περισσότερο και όχι να αποκλείσει κάποιον από το να συμμετέχει. Οι προδιαγραφές που τίθενται δεν είναι δεσμευτικές και σκοπό έχουν να σας κατευθύνουν στις επιλογές σας. Όλοι ωφελούνται από μια εκπαίδευση και ο καθένας παίρνει όλα όσα είναι έτοιμος να πάρει και προχωρεί τη γνώση του και την κλινική του πράξη στο βαθμό που επιθυμεί.

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης;

Ναι. Στη βεβαίωση περιγράφονται οι ώρες παρακολούθησης, το περιεχόμενο του σεμιναρίου και το μαθησιακό αποτέλεσμα.

Οι ώρες προσμετρούνται στον EFS;

Ναι, οι ώρες παρακολούθησης μπορούν να συνυπολογιστούν στις ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τη διατήρηση ή απόκτηση του τίτλου European Fuency Specialist (EFS)

Είπαν για το σεμινάριο

” Το σεμινάριο αυτό κατάφερε να με βοηθήσει να συνειδητοποιήσω τι είναι ο τραυλισμός, τι τεχνικές χρησιμοποιούμε για την βελτίωση ροής της ομιλίας, πως διαχειριζόμαστε το ίδιο το άτομο αλλά και τους γονείς, πως μπορούμε να μπούμε στη θέση προσώπων που τραυλίζουν και γενικότερα έμαθα τόσα πολλά που δεν χωράνε μέσα σε ένα κουτί. Ίσως ένα από τα καλύτερα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει και δέχτηκα πράγματα και συμβουλές όχι μόνο για περιστατικά τραυλισμού αλλά μπήκα στη διαδικασία να συνδυάσω τις γνώσεις μου πάνω στον τραυλισμό και για άλλα περιστατικά, ουσιαστικά νέους τρόπους διαχείρισης.”

” Το σεμινάριο ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. Πολύ καλή οργάνωση των μαθησιακών στόχων. Δόθηκαν πολλές ευκαιρίες συζήτησης και μέσα από βιωματικές ασκήσεις κατανοήθηκε καλύτερα η φύση του τραυλισμού , ο ρόλος του λογοθεραπευτή, η φάση της αξιολόγησης της παρέμβασης αλλά και οι τρόποι εμπλοκής της οικογένειας στη θεραπεία. Το προτείνω σε φοιτητές, νέους και εμπείρους συναδέλφους. Ο κος Φούρλας εξαιρετικός εισηγητής.”

Διαβάστε όλο το κείμενο
Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία και εκδήλωση ενδιαφέροντος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Σεμινάρια – Συνέδρια

 1. Εκπαίδευση Λογοθεραπευτών στο Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ: 19-20 ΝΟΕ & 16-18 ΔΕΚ, 2022

  19 Νοεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου
 2. WEBINAR Palin PCI – 17, 18 & 19 Φεβρουαρίου 2023

  17 Φεβρουαρίου 2023 @ 9:00 πμ - 19 Φεβρουαρίου 2023 @ 2:00 μμ
Translate »