Τραυλισμός σε Ενήλικες

Θεραπεία για τον Ενήλικο που Τραυλίζει

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εντατικής ομαδικής θεραπεία για ενηλίκους. Οδηγεί τους συμμετέχοντες σε μια εντυπωσιακή αλλαγή σε επίπεδο λεκτικό, συναισθηματικό και λειτουργικό σε διάστημα 3 εβδομάδων. Ολοκληρωμένη θεραπεία, ιδανική και για όσους ζουν μακριά από την Αθήνα λόγω της σύντομης διάρκειας.

 • διαχείριση της ομιλίας μέσω τεχνικών ελέγχου της ομιλίας
 • μείωση του φόβου και της αποφυγής λέξεων ή προσώπων
 • ευκολότερη επικοινωνία
 • σημαντική αλλαγή στην προσωπική και επαγγελματική ζωή
 • καλύτερη ποιότητα ζωής.

“Πήρα πολλά πράγματα σε επίπεδο τεχνικών όσο και σε επίπεδο ψυχολογικό και απευαισθητοποίησης… Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι με πολλές συγκινήσεις που μου διεύρυνε τους ορίζοντες  και με έκανε σοφότερο από όλες τις απόψεις. Πλέον νιώθω ήρεμος, με μια θέληση να μιλάω ακατάπαυστα χωρίς να με ενδιαφέρει εάν θα κολλήσω. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα μου μέσα από το πρόγραμμα”.

Εναλλακτικά, παρέχονται Ατομικές Θεραπείες για όποιον επιλέγει να δουλέψει με τον τραυλισμό του σε ατομικές συνεδρίες.

  Το όνομά σας (απαιτείται)

  Το E-mail σας (απαιτείται)

  Θέμα

  Το μήνυμά σας

  Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

  Εντατικό Ομαδικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα Τροποποίησης Τραυλισμού

  Ομαδική Θεραπεία για Ενηλίκους που Τραυλίζουν

  Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εντατικής ομαδικής θεραπεία για ενηλίκους. Οδηγεί τους συμμετέχοντες σε μια εντυπωσιακή αλλαγή σε επίπεδο λεκτικό, συναισθηματικό και λειτουργικό σε διάστημα 3 εβδομάδων. Ολοκληρωμένη θεραπεία  για όσους επιδιώκουν μια σημαντική αλλαγή σε σύντομο χρόνο. Iδανική και για όσους ζουν μακριά από την Αθήνα λόγω της σύντομης διάρκειας.

  Ηλικίες: 18 ετών και άνω

  Διάρκεια:  75 ώρες συνολικά – 3 εβδομάδες

  Συμμετέχουν: 3-7 ενήλικοι

  Διάρκεια συνεδρίας: 5 ώρες καθημερινά

  Αριθμός θεραπευτών: 1-2 θεραπευτές

  Ένα πρωτοποριακό, βασικό, πρόγραμμα θεραπείας που απευθύνεται στον ενήλικο που τραυλίζει. Βασισμένο σε αντίστοιχα προγράμματα που παρέχονται σε κέντρα θεραπείας της Βρετανίας και της Αμερικής, το πρόγραμμα άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα το 1993. Έκτοτε υφίσταται συνεχείς αλλαγές και προσαρμογές με βάση την κλινική εμπειρία και τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις εξελισσόμενο σε μία εξαιρετικά αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση με ιδιαίτερο χαρακτήρα.

  Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η τροποποίηση του τραυλισμού σε έναν ελεγχόμενο και αποδεκτό τρόπο ομιλίας
  • ο έλεγχος των συναισθημάτων που σχετίζονται με τον τραυλισμό
  • η αλλαγή στάσεων στην επικοινωνία και η «ανασύνταξη» του επικοινωνιακού ρόλου του προσώπου που τραυλίζει
  • η θετική αλλαγή στη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής

  Η ευφράδεια είναι αποτέλεσμα του ελέγχου της ομιλίας και των συναισθημάτων και όχι αποτέλεσμα προσπάθειας αποφυγής ή συγκάλυψης του τραυλισμού.

  Το πρόγραμμα είναι ομαδικό. Τα πλεονεκτήματα της ομαδικής θεραπείας έναντι της ατομικής είναι, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα αναγνώρισης και ανταλλαγής εμπειριών, ο αυτοπροσδιορισμός (εύρεση κοινών και διαφορετικών χαρακτηριστκών του τραυλισμού μεταξύ των συμμετεχόντων), η αλληλοϋποστήριξη στη θεραπευτική διαδικασία, η εξάσκηση τεχνικών σε συνθήκες που προσομοιάζουν τις πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας με τη συμμετοχή σε ομαδικές συζητήσεις αλλά και με τη δραματοποίηση πραγματικών καταστάσεων, ο πειραματισμός εκτός ομάδος σε ρεαλιστικές περιστάσεις επικοινωνίας, ή ενσωμάτωση συνεδριών χοροθεραπείας.

  Παρότι η θεραπευτική προσέγγιση είναι δομημένη, κάθε πρόγραμμα τροποποιείται και προσαρμόζεται στις ανάγκες των μελών της συγκεκριμένης ομάδας. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, παρέχεται και ατομική θεραπεία σε κάποια μέλη κατά τη διάρκεια της εντατικής φάσης.

  Τα αποτελέσματα μεταξύ άλλων μπορεί να είναι:

  • εξαιρετικά σημαντική αύξηση του ελέγχου της ομιλίας και κατά συνέπεια της ευφράδειας
  • μείωση της συχνότητας και της έντασης των στιγμών του τραυλισμού
  • ευκολότερη επικοινωνία
  • θετική αλλαγή στον τρόπο της επικοινωνίας και στο ρόλο που το πρόσωπο που τραυλίζει επιλέγει να έχει στην επικοινωνία
  • ευκολότερη συναναστροφή με τους άλλους ανθρώπους
  • αλλαγή στην ποιότητα ζωής

  Η εντατική φάση ολοκληρώνεται σε 3 εβδομάδες κατά τις οποίες καλύπτονται περίπου 75 ώρες θεραπείας. Ακολουθεί μια φάση γενίκευσης κατά την οποία το πρόσωπο που τραυλίζει αναλαμβάνει την ευθύνη της ομιλίας του υποστηριζόμενο από τα άλλα μέλη της ομάδας.

  Συχνές ερωτήσεις για την Ομαδική Θεραπεία

  Μπορώ να απαλαγώ από τον τραυλισμό;

  Μπορείς να καταφέρεις να ελέγχεις την ομιλία σου και τα συναισθήματά σου στην επικοινωνία σου με τους άλλους, να διαλέγεις τον τρόπο που θα μιλάς σε κάθε περίσταση και να κάνεις όλα όσα θα έκανες αν δεν τραύλιζες. Ο τραυλισμός θα υπάρχει σε κάποιο βαθμό αλλά μπορεί να μην επηρεάζει την επικοινωνία σου, τη σκέψη σου και την κοινωνικότητά σου.

  Είναι αρκετή η Ομαδική Θεραπεία;

  Το Εντατικό Ομαδικό Πρόγραμμα Τροποποίησης Τραυλισμού είναι ολοκληρωμένη θεραπεία και συνήθως δεν απαιτείται κάποια άλλη παρέμβαση. Ωστόσο, αν κάποιο μέλος της ομάδας, μετά το τέλος της ομαδικής θεραπείας ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, έχει κάποιο συγκεκριμένο αίτημα, αυτό μπορεί να το καλύψει με ατομική θεραπεία.

  Μήπως να κάνω ατομική θεραπεία;

  Η συμμετοχή στην ομάδα είναι ευκαιρία επικοινωνίας με άλλους ενηλίκους που τραυλίζουν και αυτό είναι θεραπευτικό από μόνο του. Η ομάδα προσομοιάζει καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας των ενηλίκων όπως η ομάδα εργασίας στη δουλειά και η παρέα φίλων. Η εξάσκηση-αλλαγή μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της ομάδας οδηγεί στη γενίκευση των αποτελεσμάτων και στις πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. Η αρχική επιφυλακτικότητα γίνεται δυναμική αλλαγής από την πρώτη ώρα.

  Η διάρκεια είναι πάντα 3 εβδομάδες;

  Κατά διαστήματα στο ΚΕΘΤ οργανώνουμε Ομάδες Θεραπείας για Ενηλίκους μικρότερης διάρκειας για να καλύψουμε ιδιαίτερα αιτήματα. Συνήθως οι ομάδες αυτές συμπληρώνουν ή ακολουθούνται από ατομικές θεραπείες. Δείτε για παράδειγμα την Ομαδική Θεραπεία 10  δίωρων συναντήσεων.

  Language