[ Τελευταία Νέα ]
(1/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Διαθέσιμη θέση για Πρακτική Άσκηση περισσότερα
(2/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Ημερίδα για τον τραυλισμό στις 10/10/15. Εξαιρετικές ανακοινώσεις από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές. Ελεύθερη είσοδος περισσότερα
(3/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Σεμινάριο για λογοθεραπευτές από έναν εξαιρετικό ομιλητή και καταξιομένο ερευνητή και κλινικό τον κ Kurt Eggers, στις 9/10/15 περισσότερα
(4/5) 2015-06-14 00:00:00.0
Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου του ΚΕΘΤ για να ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες του ΚΕΘΤ στο email σας περισσότερα
(5/5) 2015-03-08 00:00:00.0
Το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού διοργανώνει στην Αθήνα τριήμερο βιωματικό σεμινάριο για λογοθεραπευτές στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2015 με τίτλο: "Θεραπεία Τραυλισμού: από τη θεωρία στην πράξη" περισσότερα
<< >>

Λεξιπόντιξ: Θεραπεία Τραυλισμού για τα παιδιά Σχολικής Ηλικίας

Επίσημη εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία του προγράμματος Λεξιπόντιξ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Εισηγητές:

Γιώργος Φούρλας
Δημήτρης Μαρούσος

Αθήνα 3 & 4 Μαρτίου 2018

Κόστος 290 € μέχρι 20/12/17 και 340 € μετά τις 20/12/17
(συμπεριλαμβάνεται το εγχειρίδιο)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Το Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ
Το Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα θεραπείας για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Η θεραπεία στοχεύει στην αναδόμηση της συνολικής εμπειρίας του τραυλισμού του παιδιού που τραυλίζει. Περιλαμβάνει τεχνικές ομιλίας, κλινικά εργαλεία για τις σκέψεις και τα συναισθήματα και στρατηγικές υποστήριξης από πρόσωπα του περιβάλλοντος. Μέσω της θεραπείας, παιδί και γονείς διευκολύνονται να επιτύχουν επιθυμητές αλλαγές στην ομιλία και την επικοινωνιακή λειτουργικότητα. Αξιοποιούνται κλινικές πρακτικές Βραχείας Θεραπείας Εστίασης στη Λύση (SFBT), Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT), Θεραπείας Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού (PCI) σε συνδυασμό με Τεχνικές ροής Ομιλίας (Block Modification & Fluency Shaping). Η θεραπεία διαρκεί 13 συνεδρίες (4 μήνες).

Επίπεδο 1: Εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ (2 ημέρες).
Το 2ήμερο σεμινάριο εκπαιδεύει τον λογοθεραπευτή να αξιολογεί τη συνολική εμπειρία τραυλισμού των παιδιών σχολικής ηλικίας στη βάση του ICF (International Classification of Functioning and Disability) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση σε σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σε σχέση με παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν
  • Εκπαίδευση στις διαδικασίες της Διερευνητικής Διαδικασίας (αξιολόγησης)
  • Εκπαίδευση στη χρήση των Διερευνητικών Εργαλείων του προγράμματος τα οποία παρέχονται στους συμμετέχοντες (δομημένες συνεντεύξεις οικογένειας, γονέων και παιδιού, πρωτόκολλο σωματικής λειτουργίας, δομημένα ερωτηματολόγια, μετρήσεις/αξιολόγηση ροής ομιλίας)
  • Εκπαίδευση στην ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων και στην οργάνωσή τους σε συνοπτικό πίνακα (Χάρτη Διατύπωσης του Προγράμματος)
  • Εκπαίδευση στο σχεδιασμό του πλάνου θεραπείας με βάση τα δεδομένα της Διερευνητικής Διαδικασίας
  • Εκπαίδευση στο θεραπευτικό ρόλο του κλινικού που καλείται να διερευνήσει την εμπειρία του τραυλισμού ενός παιδιού σχολικής ηλικίας.

Η Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν ανεξάρτητα με το αν θα ακολουθήσουν το θεραπευτικό πρόγραμμα Λεξιπόντιξ.

Η Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί ένα παιδί στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ. Η πιστοποιημένη εκπαίδευση στο επίπεδο1: Εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπαίδευση στο επίπεδο 2: Εκπαίδευση στις κλινικές πρακτικές του προγράμματος Λεξιπόντιξ.

Στο κόστος του σεμιναρίου συμπεριλαμβάνεται το εγχειρίδιο 200 σελίδων της Διερευνητικής Διαδικασίας:

Φούρλας, Γ. & Μαρούσος, Δ. (υπό έκδοση). Λεξιπόντιξ: Δομημένο Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Τόμος Α’: Διερευνητική Διαδικασία.

Στο εγχειρίδιο συμπεριλαμβάνονται όλες τις φόρμες και το απαραίτητο υλικό για την Διερευνητική Διαδικασία.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δείτε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης του προγράμματος Λεξιπόντιξ